Mẫu Đơn xin thị thực Việt Nam

doc2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 12/06/2022 | Lượt xem: 330 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Đơn xin thị thực Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ảnh–photo In 4x6 cm (1) 
ĐƠN XIN THỊ THỰC VIỆT NAM 
1.Họ tên (chữ in hoa): ......................................................................................
   Tên khác (nếu có): .............................................................................................
2.Sinh ngày..........tháng..........năm.............Giới tính:    Nam      Nữ: 
3.Nơi sinh: ......................................................................................................
4.Quốc tịch gốc: .........................Quốc tịch hiện nay: ..........................................
5.Tôn giáo: .....................................................................................................
6.Nghề nghiệp: ..........................................Nơi làm việc: ...................................
7.Địa chỉ thường trú:.........................................................................................
 ..................................................................Số điện thoại: .............................
8.Thân nhân: 
Quan hệ 
Họ tên 
Ngày sinh 
Quốc tịch 
Địa chỉ thường trú 
Bố 
Mẹ 
Vợ/chồng 
Con 
Con 
9.Hộ chiếu số/ giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu số: ...........................loại (2):..........
 Cơ quan cấp: .........................................................có giá trị đến ngày:...........
10.Ngày nhập xuất cảnh Việt nam gần nhất (nếu có):...........................................
11.Dự kiến nhập cảnh Việt Nam ngày .........................; tạm trú ở VN ngày:...........
12.Mục đích nhập cảnh:.....................................................................................
13.Cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân tại Việt Nam mời, bảo lãnh (nếu có): 
 -Cơ quan, tổ chức:tên:..................................................................................
 -Địa chỉ:...................................................................................................... 
 -Cá nhân: họ tên:.........................................................................................
 -Quan hệ với bản thân:..................................................................................
14. Người dưới 14 tuổi đi cùng: 
Ảnh photo 
in 
4x6 cm 
(1) 
Ảnh photo 
in 
4x6 cm 
(1) 
Số TT 
Họ tên 
Ngày sinh 
Số hộ chiếu 
Quốc tịch 
Quan hệ với bản thân 
15. Đề nghị cấp thị thực: một lần  nhiều lần  
16. Đề nghị khác liên quan đến việc cấp thị thực (nếu có): ........................................
....................................................................................................................... 
 Tôi xin cam đoan những nội dung trên đây là đúng sự thật 
Làm tại: ..................................ngày.........tháng...........năm............. 
Người làm đơn ký, ghi rõ họ tên. 
...................................................................................................................... 
Ghi chú 
(1) Mỗi người khai 01 bản, dán ảnh mới chụp, cỡ 4x6 cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính mầu. 
(2) Nếu là hộ chiếu thì ghi rõ phổ thông, công vụ hay ngoại giao; nếu là giấy tờ thay hộ chiếu thì ghi rõ tên giấy tờ đó. 

File đính kèm:

  • docmau_don_xin_thi_thuc_viet_nam.doc