Biên bản thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm - Mẫu 3b

docx7 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 14/06/2022 | Lượt xem: 290 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Biên bản thẩm định điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm - Mẫu 3b, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu 3b
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------
Địa danh, ngày . tháng ... năm 
BIÊN BẢN THẨM ĐỊNH ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM ĐỐI VỚI CƠ SỞ KINH DOANH THỰC PHẨM
Căn cứ Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;
Căn cứ Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;
Căn cứ Thông tư số 58/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương.
Thực hiện theo Quyết định số     /QĐ.., ngày .. tháng .. năm  của Đoàn thẩm định gồm có:
1.  Trưởng đoàn
2.  Thành viên
3.  Thành viên
4.  Thành viên
5.  Thư ký
Tiến hành kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, thẩm định thực tế tại cơ sở, đánh giá việc thực hiện những quy định về cơ sở kinh doanh đủ điều kiện an toàn thực phẩm tại:
- Cơ sở: ...............................................................................................
- Đại diện cơ sở: .
- Địa chỉ văn phòng: 
- Địa chỉ cơ sở kinh doanh: ....
- Điện thoại . Fax 
- Giấy phép kinh doanh số: . Ngày cấp . Nơi cấp ...
- Mặt hàng kinh doanh: ...
- Hồ sơ công bố chất lượng hàng hóa số (nếu có): .
- Diện tích mặt bằng: ..Diện tích kho: ..
- Tổng số công nhân viên: .Trong đó: Trực tiếp . Gián tiếp 
I. Đánh giá điều kiện an toàn thực phẩm
TT
Nội dung
Mức độ kiểm tra
(A/B)
Đánh giá
Ghi chú
Đạt
không đạt
I. Điều kiện về địa điểm, cơ sở vật chất gồm:
1
Địa điểm cơ sở
B
2
Môi trường cơ sở
B
3
Thiết kế, bố trí, kết cấu các khu vực cơ sở
A
4
- Kho sản phẩm
A
- Khu trưng bày sản phẩm
A
- Khu vực rửa tay
A
- Phòng thay đồ bảo hộ
B
- Nhà vệ sinh
B
5
Nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm kinh doanh
A
6
Nguồn nước dùng để vệ sinh dụng cụ đối với sản phẩm bao gói đơn giản, không bao gói
A
7
Hệ thống nước đá bảo quản (nếu sử dụng)
B
8
Hệ thống thu gom, xử lý rác thải
B
9
Hệ thống thoát nước thải
B
II. Điều kiện về trang thiết bị dụng cụ gồm:
1
Trang thiết bị, dụng cụ bảo quản sản phẩm
A
2
Trang thiết bị, dụng cụ trưng bày sản phẩm
A
3
Trang thiết bị, dụng cụ vận chuyển sản phẩm
A
4
Dụng cụ rửa và sát trùng tay
B
5
Thiết bị vệ sinh cơ sở, dụng cụ (nếu sử dụng)
B
6
Trang bị bảo hộ (nếu sử dụng)
B
7
Dụng cụ, phương tiện phòng chống côn trùng, động vật gây hại
B
8
Dụng cụ, thiết bị giám sát
B
III. Điều kiện về con người gồm:
1
Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm
A
2
Giấy xác nhận đủ sức khỏe
A
II. Bảng đánh giá theo nhóm sản phẩm
STT
Tên nhóm sản phẩm
Đánh giá
Ghi chú
Đạt
Chờ hoàn thiện
Không đạt
I
Các nhóm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế
1
Nước uống đóng chai
2
Nước khoáng thiên nhiên
3
Thực phẩm chức năng
4
Các vi chất bổ sung vào thực phẩm và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng
5
Phụ gia thực phẩm
6
Hương liệu thực phẩm
7
Chất hỗ trợ chế biến thực phẩm
8
Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm
II
Các nhóm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1
Ngũ cốc
2
Thịt và các sản phẩm từ thịt
3
Thủy sản và sản phẩm thủy sản (bao gồm các loài lưỡng cư)
4
Rau, củ, quả và sản phẩm rau, củ, quả
5
Trứng và các sản phẩm từ trứng
6
Sữa tươi nguyên liệu
7
Mật ong và các sản phẩm từ mật ong
8
Thực phẩm biến đổi gen
9
Muối
10
Gia vị
11
Đường
12
Chè
13
Cà phê
14
Ca cao
15
Hạt tiêu
16
Điều
17
Nông sản thực phẩm khác
18
Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý
19
Nước đá sử dụng để bảo quản, chế biến sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
III
Các nhóm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương
1.
Bia
2
Rượu, Cồn và đồ uống có cồn
3
Nước giải khát
4
Sữa chế biến
5
Dầu thực vật
6
Bột, tinh bột
7
Bánh, mứt, kẹo
8
Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý
III. Nhận xét và kiến nghị
1. Nhận xét (ghi cụ thể lý do những mục “Không đạt” hoặc “Chờ hoàn thiện”)
a. Điều kiện về địa điểm, cơ sở vật chất:
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
b. Điều kiện trang thiết bị dụng cụ:
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
c. Điều kiện con người:
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
2. Kiến nghị:
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
............................................................................................................................. 
3. Kết luận: (Cở sở “Đạt” khi 100% các tiêu chí mức độ A và > 60% các tiêu chí mức độ B được đánh giá đạt; cơ sở “Chờ hoàn thiện” khi 100% các tiêu chí mức độ A và từ 40% - 60% các tiêu chí mức độ B được đánh giá đạt; cơ sở “Không đạt” khi có 1 tiêu chí mức độ A hoặc > 60% các tiêu chí mức độ B đánh giá không đạt).
Kết quả thẩm định cơ sở: Đạt                             □
   Không đạt               □
          Chờ hoàn thiện            □
Biên bản kết thúc lúc: . giờ . phút, ngày  tháng  năm .. và lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.
Đại diện cơ sở
(Ký, ghi rõ họ tên)
Trưởng đoàn thẩm định
(Ký, ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docxbien_ban_tham_dinh_dieu_kien_an_toan_thuc_pham_doi_voi_co_so.docx