Biên bản kiểm kê kho

doc1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 16/06/2022 | Lượt xem: 252 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Biên bản kiểm kê kho, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hôm nay, ngày tháng năm , tại Cty EFC chúng tôi gồm: 
 1.Ông/bà:Chức vụ:.Đại diện:...
 2. Ông/bà:Chức vụ:.Đại diện:...
 3. Ông/bà:Chức vụ:.Đại diện:...
Đã tiến hành kiểm kho . tại thời điểm ngày .., kết quả như sau:
STT
Mã vật tư
(thành phẩm)
Tên vật tư
(thành phẩm)
Đvt
Số lượng
ổ sách
Số lượng
thực tế
Chênh lệch
Lý do
Đề xuất
Thừa
Thiếu
	Ngàytháng.năm ..
	Người lập	Thủ kho	Trưởng ban kiểm kê	Kế toán trưởng	Duyệt

File đính kèm:

  • docbien_ban_kiem_ke_kho.doc
Biểu Mẫu liên quan