Quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử

doc3 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 154 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
(TÊN DOANH NGHIỆP)
——————
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:	 
, ngày  tháng  năm 
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
(ghi tên miền website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử)
I. Nguyên tắc chung: (mục đích, nguyên tắc của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử)
II. Quy định chung: (các quy định, định nghĩa, tên gọi trên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, phân loại thành viên trên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử, v.v...)
III. Quy trình giao dịch: (các quy trình mô tả các bước cụ thể, có hình ảnh minh họa)
1. Quy trình dành cho người mua hàng/sử dụng dịch vụ:
2. Quy trình dành cho người đối tác: (người bán hàng, nhà cung cấp)
3. Quy trình giao nhận vận chuyển:
4. Quy trình xác nhận/hủy đơn hàng:
5. Quy trình đổi trả hàng và hoàn tiền:
6. Quy trình bảo hành/bảo trì sản phẩm:
7. Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại:
 (Lưu ý: - Ban quản lý website cần làm rõ các bước, có quy trình cụ thể kèm theo. 
- Các website có các mô hình đặc thù khác nhau cần mô tả các quy trình giao dịch phù hợp, vì vậy doanh nghiệp có thể thay đổi, bổ sung các quy trình giao dịch khác phù hợp với mô hình website của mình.
- Đối với website Đấu giá trực tuyến cần làm rõ và tuân thủ các quy định tại Điều 48 đến Điều 51 Nghị định 52/2013/NĐ-CP).
IV. Quy trình thanh toán
1. Thanh toán giữa người mua – người bán: (khách hàng và đối tác..)
2. Thanh toán giữa đối tác (người bán, nhà cung cấp) và Ban quản lý website:
(Lưu ý: Ban quản lý website đưa ra các phương thức thanh toán, Thành viên có thể tham khảo và lựa chọn áp dụng nếu phù hợp)
V. Đảm bảo an toàn giao dịch:
 (Lưu ý: 
- Ban quản lý website cần cung cấp cho người tiêu dùng những thông tin quan trọng cần biết trước khi tham gia giao dịch thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ trên website, đảm bảo Người tiêu dùng mua hàng hóa được an toàn.
- Ban quản lý website đưa ra cơ chế/phương án/giải pháp bảo đảm an toàn giao dịch. Đối với website có chức năng thanh toán trực tuyến, phải nêu rõ cơ chế bảo mật thanh toán của khách hàng, xử lý khiếu nại và đền bù thiệt hại trong trường hợp thông tin thanh toán của khách hàng qua website bị thay đổi, xóa, hủy, sao chép, tiết lộ, di chuyển trái phép hoặc bị chiếm đoạt gây thiệt hại cho khách hàng.)
VI. Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng:
(Lưu ý: 
- Chi tiết xem tại Điều 68 đến Điều 73 Nghị định số 52/2013/NĐ-CP. 
- Nội dung này cần thống nhất với Mục II.3.e quy định về Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân trong Đề án hoạt động.)
VII. Quản lý thông tin xấu:
 (Lưu ý:
 - Nêu rõ trách nhiệm của thành viên sử dụng dịch vụ của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử: ví dụ các quy định cấm liên quan đến việc đăng tải sản phẩm/dịch vụ (cần cung cấp danh sách các sản phẩm cấm giao dịch), quy định về sử dụng dịch vụ, quy định về việc cung cấp thông tin chính xác.
- Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin về sản phẩm/dịch vụ của Ban quản lý website đối với sản phẩm/dịch vụ đăng tải trên website.
- Tham khảo thêm một số hành vi bị cấm trong hoạt động quảng cáo tại Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 và Nghị định 59/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.
- Cần tham khảo và thống nhất với nội dung Mục II.3.f quy định về quản lý/kiểm soát thông tin trên website trong Đề án hoạt động.)
VIII. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật: (trách nhiệm của Ban quản lý website khi có phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm)
IX. Quyền và trách nhiệm của Ban quản lý website 	:
(ghi tên miền website)
(Lưu ý: Thống nhất với mục IV.1. quy định về quyền và trách nhiệm của doanh nghiệp trong Đề án hoạt động)
X. Quyền và trách nhiệm của các bên tham gia website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử 	: (ghi tên miền website)
(Lưu ý: Thống nhất với mục IV.2. quy định về quyền và trách nhiệm của đối tác hoặc người bán trên website và IV.3. Phân định trách nhiệm giữa doanh nghiệp và đối tác/người bán trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh từ giao dịch thực hiện trên website với khách hàng trong Đề án hoạt động)
XI. Điều khoản áp dụng
XII. Điều khoản cam kết
Địa chỉ liên lạc chính thức của website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử 	: 
(ghi tên miền website)
- Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử 	 (ghi tên miền website)
- Doanh nghiệp: 	
- Địa chỉ: 	
- Tel: 	 Fax: 	 Email: 	
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)
(Lưu ý: Thương nhân, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ qua thư điện tử hoặc tài khoản truy cập hệ thống đã được cấp trên trang online.gov.vn để tiến hành cập nhật và chỉnh sửa thông tin theo yêu cầu.)

File đính kèm:

  • docquy_che_hoat_dong_website_cung_cap_dich_vu_thuong_mai_dien_t.doc
Biểu Mẫu liên quan