Tổng hợp các mẫu văn bản thông báo

docx21 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 242 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Tổng hợp các mẫu văn bản thông báo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TỔNG HỢP CÁC MẪU VĂN BẢN THÔNG BÁO 
BIỂU MẪU
TỔNG HỢP CÁC MẪU VĂN BẢN THÔNG BÁO 
TỔNG HỢP CÁC MẪU VĂN BẢN THÔNG BÁO
THÔNG BÁO (Mẫu 1)
THÔNG BÁO (Mẫu 2)
THÔNG BÁO (Mẫu 3)
THÔNG BÁO CÓ QUỐC TỊCH NƯỚC NGOÀI
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG THÔNG BÁO NỘP THUẾ (Áp dụng với hộ gia đình, cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán)
THÔNG BÁO Về việc nộp thuế (Áp dụng cho cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán)
THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ
THÔNG BÁO TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
THÔNG BÁO Về việc giải thể doanh nghiệp
THÔNG BÁO YÊU CẦU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KINH DOANH THÔNG BÁO Về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP (Mẫu 1)
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP (Mẫu 1)
 TRƯỜNG ĐẠI HỌC 	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRUNG TÂM DỊCH VỤ & CGCN	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	Số ____/TB-TTDV&CGCN	 Ngày .... tháng .... năm 20...
THÔNG BÁO
Về 	(1)	 
Kính gửi:	(2)	
Căn cứ 	(3)	
	;
Căn cứ 	
	(4)	
Đề nghị 	
Trân trọng kính chào./.
	GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:	(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
- 	;
- 	;
- Lưu: VT.
Chú giải:
(1) Trích yếu: tóm tắt nội dung đề cập của thông báo.
(2) Nơi được thông báo hoặc gửi tới.
(3) Các căn cứ trực tiếp để thông báo (nếu cần).
(4) Nội dung của thông báo.
CỤC THUẾ.........
CHI CỤC THUẾ ........
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: /TB-CCT
........,ngày..........tháng ........năm ......
□ Thông báo lần đầu trong năm
□ Thông báo điều chỉnh trong năm
THÔNG BÁO
V/v.........................................................................
(1)	
	/.
Nơi nhận:
- ....................;
- Lưu ...... .
(2)
ĐƠN VỊ SOẠN THẢO
Ghi chú:
(1): Nội dung thông báo phải ghi cụ thể thời gian, người chủ trì giải quyết (kết luận), cơ quan, cá nhân tham dự, và có nhiệm vụ để biết triển khai thực hiện.
(2): Quyền hạn của người ký: Lãnh đạo Công ty, hoặc tên phòng ban ký nhận. 
Chữ in hoa cỡ chữ 12, đứng đậm.
TÊN CƠ QUAN ........... (1)
.......................................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: .....................................
...................., ngày.......tháng......năm.......
THÔNG BÁO
Về (2).
 Kính gửi: 	
	(3)	
Nơi nhận:
- Như trên
- ..............;
- Lưu: (Đơn vị thảo văn bản và văn thư)
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú:
Dùng cho các cơ quan, đơn vị để thông tin về nội dung và kết quả hoạt động của cơ quan, đơn vị; truyền đạt kịp thời các quyết định của cấp trên.
Sau khi thông báo nếu cần thì ra văn bản pháp quy (Quyết định, Chỉ thị) để cấp dưới thực hiện. Không dùng hình thức thông báo để thay văn bản pháp quy thuộc thẩm quyền của cơ quan.
2. Tóm tắt nội dung thông báo (về việc gì, cuộc họp, buổi làm việc).
3. Nội dung thông báo phải ghi cụ thể thời gian, người chủ trì giải quyết (kết luận), cơ quan, cá nhân tham dự, và có nhiệm vụ để biết triển khai thực hiện.
Ảnh 4x6
(chụp chưa
quá 6 tháng)
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THÔNG BÁO CÓ QUỐC TỊCH NƯỚC NGOÀI
Kính gửi (1)	
Họ và tên (2)	
Giới tính: Nam: Nữ: 
Ngày, tháng, năm sinh:	.
Nơi sinh (3):	
Nơi đăng ký khai sinh (4):	
Hộ chiếu Việt Nam/giấy tờ hợp lệ thay thế (5):	 số:	
Cấp ngày, tháng, năm:	 cơ quan cấp:	
Địa chỉ cư trú hiện nay:	
Tôi có quốc tịch (6): 	 từ ngày, tháng, năm:	
Hộ chiếu nước ngoài/giấy tờ hợp lệ thay thế:	 số:	
Cấp ngày, tháng, năm:	. cơ quan cấp:	
Cách thức có quốc tịch nước ngoài (7):	
Tôi là công dân Việt Nam xin thông báo việc có quốc tịch nước ngoài như trên và xin cam kết việc đồng thời có quốc tịch nước ngoài của tôi không làm cản trở đến việc hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ của công dân Việt Nam đối với Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Tôi cũng xin thông báo việc có quốc tịch nước ngoài của con chưa thành niên hoặc nguời được giám hộ hiện đang sinh sống cùng tôi có tên sau đây: 
STT
Họ và tên
Giới tính
Ngày, tháng, năm sinh
Nơi sinh
Nơi đăng ký khai sinh
Có quốc tịch nước nào, cách thức có quốc tịch nước ngoài
Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về lời khai của mình.
Giấy tờ kèm theo: 
-........................................................
-........................................................
- ........................................................
-........................................................
.............,ngày......tháng.....năm.........
Người thông báo
(ký và ghi rõ họ tên)
Chú thích:
(1) Nếu ở trong nước thì gửi cho Sở Tư pháp của tỉnh/TP nơi cư trú; ở nước ngoài thì gửi cho Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước cư trú;
(2) Viết chữ in hoa theo Hộ chiếu Việt Nam/giấy tờ hợp lệ thay thế;
(3) Ghi địa danh hành chính hoặc tên cơ sở ytế;
(4) Ghi tên cơ quan đăng ký khai sinh;
(5) Ghi rõ loại giấy tờ gì;
(6) Ghi rõ quốc tịch nước nào;
(7) Ghi rõ việc có quốc tịch nước ngoài do được nhập, từ khi sinh ra hoặc lý do khác. 
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
GIỚI THIỆU NHÀ TUYỂN DỤNG:
META là một trong những công ty Việt Nam đi tiên phong trong lĩnh vực Internet và truyền thông. Với 6 năm hình thành và phát triển, META tự hào sở hữu một hệ thống website hàng đầu Việt Nam ở nhiều lĩnh vực như: META.vn, QUANTRIMANG.com, GAMEVUI.com, DOWNLOAD.com.vn... với lượng người truy cập hàng tháng lên đến hơn 60 triệu. Hệ thống quảng cáo trực tuyến của META cũng góp một phần không nhỏ vào sự thành công của rất nhiều các thương hiệu tại Việt Nam. 
Do nhu cầu mở rộng Công ty với mục tiêu và niềm tin trở thành 5 Công ty truyền thông hàng đầu tại Việt Nam sở hữu ít nhất 10 Website lớn trong các lĩnh vực Công nghệ thông tin, thể thao, khoa học, game trực tuyến, việc làm miễn phí, bất động sản, mạng xã hội... chúng tôi rất mong sẽ được hợp tác với những đồng nghiệp mới có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình năng động và có tâm huyết với công việc.
VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:
Nhân viên biên tập nội dung website (nhân viên content) 
Số lượng: 4 người
Mô tả công việc: 
- Tìm kiếm nguồn thông tin từ sách, báo, tạp chí, internet.... và tổng hợp theo chủ đề.
- Biên dịch tin tức tiếng Anh về công nghệ thông tin và phần mềm.
- Biên tập ảnh minh họa cho phù hợp với nội dung tin.
- Các công việc khác theo sự phân công của người quản lý.
Yêu cầu: 
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Tiếng Anh.
- Yêu thích và am hiểu về CNTT.
- Có khả năng tìm kiếm trên Internet.
- Thành thạo tiếng Anh đặc biệt là tiếng Anh chuyên ngành CNTT.
- Có kỹ năng làm việc theo nhóm.
- Yêu thích công việc về CNTT.
- Thành thạo tin học văn phòng.
- Sử dụng thành thạo Photoshop và một số công cụ đồ họa khác.
- Ưu tiên hiểu biết về Internet và SEO.
Quyền lợi:
- Nhân viên có năng lực tốt có thể ký hợp đồng chính thức khi chưa hết thời gian thử việc nêu trên.
- Môi trường làm việc năng động, thân thiện, cơ hội thăng tiến. Được đào tạo thêm để nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.
- Mức lương: từ 5.000.000 đến 6.000.000 VND
- Tăng lương theo hiệu quả công tác và cam kết đầy đủ các chế độ dành cho người lao động theo như quy định pháp luật hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN).
- Có lương tháng thứ 13 theo quy định công ty.
- Được nghỉ chiều thứ 7, CN và các ngày lễ theo quy định.
- Được tham gia các hoạt động ngoại khóa: văn nghệ, thể thao, du lịch của Công ty.
Thời gian làm việc: full-time
Lương: Thỏa thuận
Hồ sơ: 
- Thư dự tuyển, CV (tiếng Anh + tiếng Việt)
- Sơ yếu lí lịch có dán ảnh 4x6 (không quá 06 tháng)
- Bản sao giấy khai sinh, các văn bằng, chứng chỉ.
- Giấy khám sức khỏe không quá 06 tháng.
- Chứng minh thư, hộ khẩu photo công chứng.
- Đơn xin việc viết tay.
- Mẫu đăng kí tuyển dụng, yêu cầu có dán ảnh, download tại: 	
Hồ sơ ghi rõ vị trí dự tuyển gửi trực tuyến qua địa chỉ email 	 hoặc nộp trực tiếp tại công ty 	
Hạn nộp hồ sơ:	
Địa chỉ:	
Mẫu số: 03/THKH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính)
CỤC THUẾ.........
CHI CỤC THUẾ ........
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:.................................. 
............, ngày..........tháng ........năm ......
THÔNG BÁO NỘP THUẾ
(Áp dụng với hộ gia đình, cá nhân 
 nộp thuế theo phương pháp khoán)
Kính gửi:	
Mã số thuế:	
Địa chỉ nhận thông báo:	
	Căn cứ quy định tại Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành, 
Căn cứ Tờ khai thuế của	nộp ngày	
Căn cứ biên bản họp Hội đồng tư vấn thuế xã (phường, thị trấn)	
 và xét đề nghị của Đội thuế	, Tổ nghiệp vụ;
Chi cục thuế	thông báo:
Số thuế môn bài phải nộp năm nay/ 6 tháng cuối năm:
(Phần nội dung thuế môn bài được thông báo trong Thông báo thuế đầu năm hoặc tháng có phát sinh thuế môn bài mới)
Số thuế phải nộp một tháng của năm là:
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
STT
Loại thuế
Số tiền 
(1)
(2)
(3)
1
Thuế Tiêu thụ đặc biệt
2
Thuế GTGT
3
Thuế Tài nguyên
4
Phí bảo vệ môi trường
Tổng thuế khoán:
Số thuế trên được khoán ổn định cho các tháng trong năm	
Hộ nộp khoán phải nộp số thuế trên vào NSNN hàng tháng, hạn cuối cùng nộp thuế mỗi tháng ngày cuối cùng của tháng.
Trường hợp hộ nộp thuế khoán muốn nộp thuế một lần cho cả quý (số thuế 1 tháng x3) thì hạn nộp thuế là ngày cuối cùng của tháng đầu quý.
Nơi nộp thuế khoán:
 Nộp cho uỷ nhiệm thu: Tên uỷ nhiệm thu, địa chỉ	
 Nộp tại trụ sở cơ quan thuế:	địa chỉ	
 Nộp tại kho bạc: 	địa chỉ	
 Thuế Môn bài: Tài khoản:	
Thuế TTĐB: Tài khoản:	
Thuế GTGT: Tài khoản:	
Quá thời hạn nộp thuế nói trên nếu người nộp thuế không thực hiện nộp số tiền thuế theo Thông báo này thì cơ quan thuế được quyền áp dụng phạt nộp chậm. Mức phạt cho mỗi ngày chậm nộp là 0,05% tổng số tiền chậm nộp.
Nếu có vướng mắc, đề nghị người nộp thuế liên hệ với cơ quan thuế	theo số điện thoại:	địa chỉ:	 
Chi cục thuế	thông báo để người nộp thuế được biết và thực hiện./.
Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu VT;.... 
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ RA THÔNG BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Mẫu số: 01/TBT-CNKD
(Ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày
15/6/2015 của Bộ Tài chính)
THÔNG BÁO 
Về việc nộp thuế
(Áp dụng cho cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán)
Kính gửi
Ông/ bà ..............(tên người nộp thuế)................
Mã số thuế: .........................................................
Địa chỉ:................................................................
Căn cứ quy định tại Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Tờ khai thuế của Ông/Bà....(tên người nộp thuế)... và biên bản họp Hội đồng tư vấn thuế xã (phường, thị trấn) .........; Xét đề nghị của Đội thuế .., Đội Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán, Đội Kê khai và Kế toán thuế;
Chi cục Thuế .(tên cơ quan thuế).... thông báo số tiền thuế Ông/Bà phải nộp như sau:
1. Cá nhân kinh doanh thuộc diện không phải nộp thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập cá nhân: 
2. Số thuế môn bài phải nộp trong năm: đồng. Tiểu mục .. 
3. Tổng số thuế khoán phải nộp trong năm:.....................................đồng.
Cụ thể như sau:
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
STT
Loại thuế/phí
Tiểu mục
Số thuế/phí phải nộp
Quý I
Quý II
Quý III
Quý IV
1
Thuế Giá trị gia tăng
2
Thuế Thu nhập cá nhân
3
Thuế Tiêu thụ đặc biệt
4
Thuế Tài nguyên
5
Phí Bảo vệ môi trường
6
Thuế Bảo vệ môi trường
4. Nơi nộp thuế:
 Nộp cho ủy nhiệm thu:(Tên ủy nhiệm thu), địa chỉ ...............
 Nộp tại trụ sở cơ quan Thuế: . địa chỉ...........................
 Nộp tại kho bạc: .địa chỉ.........................
	 Nộp tại ngân hàng: ...địa chỉ.........................
5. Thời hạn nộp thuế
5.1. Thuế môn bài nộp chậm nhất là ngày.
5.2 Đối với các loại thuế nộp theo quý thì thời hạn nộp tiền chậm nhất là ngày cuối cùng của quý.
Quá thời hạn nộp thuế nêu trên mà chưa nộp đủ số tiền thuế theo Thông báo này vào ngân sách nhà nước thì Ông/Bà phải chịu nộp tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Cơ quan thuế gửi kèm theo Thông báo lần đầu trong năm Bảng công khai thông tin cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán.
Cơ quan thuế công khai thông tin cá nhân nộp thuế khoán trên trang thông tin điện tử ngành thuế và tại (địa điểm niêm yết)...từ ngày 30 tháng 01 hàng năm. 
Nếu có ý kiến phản hồi, đề nghị Ông/Bà liên hệ với .....(tên cơ quan thuế).... theo số điện thoại: ................... địa chỉ: ...........................................để được hướng dẫn cụ thể. 
Chi cục Thuế .....(tên cơ quan thuế)....thông báo để Ông/bà được biết và thực hiện./.
.................,ngày.....tháng......năm....
 NGƯỜI NHẬN THÔNG BÁO THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên)
THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
TÊN DOANH NGHIỆP
---------
Số: .
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
., ngày  tháng  năm
THÔNG BÁO
THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố 	
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):	
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:	
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): 	
Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế như sau1:
STT
Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1
Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng:
Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc):	
Điện thoại:	
Họ và tên Kế toán trưởng:	
Điện thoại:	
2
Địa chỉ nhận thông báo thuế:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn:	
Xã/Phường/Thị trấn:	
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố trực thuộc tỉnh:	
Tỉnh/Thành phố:	
Điện thoại: .. Fax:	
Email:	
3
Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):
Hạch toán độc lập 
Hạch toán phụ thuộc 
4
Năm tài chính:
Áp dụng từ ngày ./.. đến ngày /.
(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)
5
Tổng số lao động:	
6
Đăng ký xuất khẩu:	
7
Tài khoản ngân hàng, kho bạc:
Tài khoản ngân hàng:	
Tài khoản kho bạc:	
8
Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):
Giá trị gia tăng 
Tiêu thụ đặc biệt
Thuế xuất, nhập khẩu
Tài nguyên
Thu nhập doanh nghiệp
Môn bài
Tiền thuê đất
Phí, lệ phí
Thu nhập cá nhân
Khác
9
Ngành, nghề kinh doanh chính2:	
1 Chỉ kê khai những thông tin dự kiến thay đổi
2 Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký hoặc dự kiến đăng ký bổ sung là ngành, nghề kinh doanh chính.
Doanh nghiệp cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.
Các giấy tờ đính kèm:
- ..
- .
- .
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
CÔNG TY ...............
TÊN ĐƠN VỊ SOẠN THẢO
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:..../20.../TB/TÊN ĐƠN VỊ
................, ngày..........tháng..........năm.........
Tên doanh nghiệp.... 
 Số: ...................... 
     CỘNG HÒA XÁ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
----------***----------
THÔNG BÁO TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. 
Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)	
Giấy chứng nhận ĐKKD số:	Do:	Cấp ngày:	
Địa chỉ trụ sở chính:	
Điện thoại:	Fax:	
Email:	
Website:	
Ngành, nghề kinh doanh:	
Thông báo tạm ngừng hoạt động như sau: 
Thời gian tạm ngừng:	
Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: ngày........tháng.......năm ........
Thời điểm kết thúc: 	 ngày.....tháng.........năm .........
Lý do tạm ngừng:	
Doanh nghiệp cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung thông báo này. 
 ......, ngày .......tháng.......năm ..... 
	Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 
 (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
TÊN DOANH NGHIỆP
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Số: ................
.............., ngày...... tháng..... năm .........
THÔNG BÁO
Về việc giải thể doanh nghiệp
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố...............
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 	
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 	
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): 	
Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp như sau:
Trường hợp doanh nghiệp gửi Quyết định giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định tại Khoản 3 Điều 202 Luật Doanh nghiệp thì ghi:
Quyết định giải thể số: 	ngày 	/	/	
Lý do giải thể: 	
Kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể, đăng tải quyết định giải thể và phương án giải quyết nợ của doanh nghiệp (nếu có) trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.
Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ giải thể đến Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định tại Khoản 1 Điều 204 Luật Doanh nghiệp thì ghi:
Doanh nghiệp đã thanh toán hết các khoản nợ theo quy định tại Khoản 2 Điều 201 Luật Doanh nghiệp. Kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể. 
Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.
Các giấy tờ gửi kèm:
- .....................
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP
(Ký, ghi họ tên) Người đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào phần này.
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 Số: ..
THÔNG BÁO
YÊU CẦU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KINH DOANH 
Kính gửi:.................................................. 
Phòng đăng ký kinh doanh:...........................................................................................................
Địa chỉ trụ sở:.......................... .....................................................................................................
Điện thoại: ........................................... Fax: ................................................................................
Email: .................................................. Website: .........................................................................
Sau khi xem xét hồ sơ đã nhận ngày.......tháng........năm........của ông/bà:...................................
..............................................là......................................................................................................
về việc:..........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Phòng đăng ký kinh doanh đề nghị những nội dung cần sửa đổi, bổ sung trong hồ sơ, lý do và hướng dẫn sửa đổi, bổ sung như sau:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Ngày Phòng đăng ký kinh doanh nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu nói trên được tính là ngày nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh.
.........., ngày.........tháng.........năm..........
TRƯỞNG PHÒNG 
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Nơi nhận
- Như trên
- Lưu
TÊN DOANH NGHIỆP
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Số: ..................
............., ngày ..... tháng ..... năm ............
THÔNG BÁO
Về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh
Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch ..............
Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): 	
Số Giấy chứng nhận hộ kinh doanh:	
Do: 	cấp ngày:	/	/	
Địa điểm kinh doanh:	
Điện thoại:	Fax:	
Email:	Website:	
Thông báo tạm ngừng kinh doanh như sau:
Thời gian tạm ngừng: 	
Thời điểm bắt đầu tạm ngừng: Ngày	tháng 	năm 	
Thời điểm kết thúc tạm ngừng: Ngày 	tháng 	năm 	
Lý do tạm ngừng: 	
Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.
ĐẠI DIỆN HỘ KINH DOANH
(Ký, ghi họ tên) Đại diện hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này.
CÔNG TY ..
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
----------------
Số: /TB-.
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------- ***** --------
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ 
KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP
(Thay đổi lần thứ)
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư 	
1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY	
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số	
Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư	Cấp ngày	
Địa chỉ trụ sở chính:	
2. Họ và tên người đại diện theo pháp luật:	
Sinh ngày:	Dân tộc: 	Giới tính: 	
Quốc tịch:	
CMND số	Do Công an	cấp ngày 	
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:	
Chỗ ở hiện tại:	
ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH NHƯ SAU:
1. Địa chỉ trụ sở chính dự định chuyển đến:
....................................................................................................................................................
Thời điểm thực hiện thay đổi: Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới. 
Doanh nghiệp cam kết sửa đổi điều lệ trong các mục tương ứng trên. 
Doanh nghiệp cam kết:
Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.
Kèm theo thông báo:
.., ngày .. tháng  năm ..
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
CÔNG TY ..
Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
----------------
Số: /TB-.
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------- ***** --------
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH 
CỦA DOANH NGHIỆP
(Thay đổi lần thứ)
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư 
1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY .
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 
Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư ..cấp ngày ..
Địa chỉ trụ sở chính: ..
2. Họ và tên người đại diện theo pháp luật:
.
Sinh ngày: . Dân tộc:  Giới tính: ..
Quốc tịch: 
CMND số  Do Công an .cấp ngày ..
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 
Chỗ ở hiện tại: ..
ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH NHƯ SAU:
1. Thay đổi Vốn điều lệ công ty 
a) Vốn đầu tư/điều lệ đã đăng ký:
b) Vốn điều lệ thay đổi:
c) Thời điểm thay đổi vốn:
d) Hình thức tăng, giảm vốn:
(Đối với thay đổi vốn điều lệ của công ty, ghi: Tên, địa chỉ, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác hoặc số quyết định thành lập, số đăng ký kinh doanh của mỗi thành viên, ngày cấp, nơi cấp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên, của chủ sở hữu và người được ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; Tỷ lệ phần vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên hoặc của mỗi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần, tỷ lệ sở hữu được ủy quyền của từng đại diện ủy quyền đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo mô hình Hội đồng thành viên).
Doanh nghiệp cam kết:
Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung thông báo này;
Kèm theo thông báo:
.
.., ngày .. tháng  năm ..
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
Nguồn: Sưu tầm

File đính kèm:

  • docxtong_hop_cac_mau_van_ban_thong_bao.docx
Biểu Mẫu liên quan