Biểu mẫu Sơ yếu lý lịch

doc2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 20/06/2022 | Lượt xem: 231 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Biểu mẫu Sơ yếu lý lịch, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
Ảnh 4x6
SƠ YẾU LÝ LỊCH
I. BẢN THÂN
1. Họ và tên (chữ in hoa) ....Nam - Nữ .
2. Họ và tên thường dùng .....
3. Sinh ngày tháng ..năm ......
4. Nơi sinh 
5. Nguyên quán .....
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ...
7. Chỗ ở hiện nay .....
8. Điện thoại .....
9. Dân tộc .Tôn giáo .....
10. Xuất thân từ gia đình ......
11. Số chứng minh..cấp ngày ././..nơi cấp.
12. Trình độ giáo dục phổ thông ..............
13. Trình độ chuyên môn cao nhất được đào tạo .................
 Ngành học ..Nơi đào tạo ....
14. Trình độ lý luận chính trị ....
15. Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:
16. Ngày vào Đảng ..././.. Ngày chính thức /../..
17. Cơ quan công tác hiện nay .........
18. Chức vụ hiện nay ...................
19. Học vị, Học hàm, danh hiệu Nhà nước phong tặng . năm ....
20. Khen thưởng ..
21. Kỷ luật ...
II. QUAN HỆ GIA ĐÌNH
Ghi rõ họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, nơi công tác của bố mẹ đẻ, anh chị em ruột, vợ (hoặc chồng), con
Quan hệ
Họ và tên
Năm sinh
Nghề nghiệp
Nơi công tác
TÓM TẮT QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO, CÔNG TÁC
Thời gian từ tháng năm đến tháng năm
Tên trường
hoặc cơ sở đào tạo
Ngành học
Hình thức đào tạo (chính quy hoặc tại chức )
Văn bằng chứng chỉ
Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình.
ngày tháng năm
 Xác nhận của địa phương 	Người khai
 nơi đăng ký hộ khẩu	 (ký tên)

File đính kèm:

  • docbieu_mau_so_yeu_ly_lich.doc
Biểu Mẫu liên quan