Báo cáo bao bì, pa lết đang sử dụng

doc1 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 2429 | Lượt tải: 1Download
Tóm tắt tài liệu Báo cáo bao bì, pa lết đang sử dụng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đơn vị báo cáo...
Mẫu số B 17 - H
BÁO CÁO BAO BÌ, PA LẾT ĐANG SỬ DỤNG
Chỉ tiêu
Đơn vị tính
Số đang sử dụng đầu năm
Số tăng trong năm
Số giảm trong năm
Số đang sử dụng cuối năm
Lượng
Tiền
Lượng
Tiền
Lượng
Tiền
Lượng
Tiền
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I/ Bao bì
-Loại 100 kg
Cái
-Loại 70 kg
Cái
-Loại 50 kg
Cái
II/ Pa lết
.............
.............
Tổng cộng
Lập, ngày … tháng … năm …
Người lập biểu
Phụ trách kế toán
Thủ trưởng đơn vị
(Chữ ký, họ tên)
(Chữ ký, họ tên)
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

File đính kèm:

  • docbaocaobaobipaletdangsudung.doc
Biểu Mẫu liên quan