Bản tổng hợp phân loại chi đoàn (dùng cho đoàn khoa/ ban)

doc2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 20/06/2022 | Lượt xem: 319 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Bản tổng hợp phân loại chi đoàn (dùng cho đoàn khoa/ ban), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH CÁC KCX & CN TP
 	BCH ĐOÀN TRƯỜNG CĐ BC CN & QTDN 	
BCH ĐOÀN KHOA/BAN .................
BẢN TỔNG HỢP PHÂN LOẠI CHI ĐOÀN
(DÙNG CHO ĐOÀN KHOA/ BAN)
Tổng số Chi đoàn :	
Tổng số lớp :	
Số đoàn viên :	
Số HS-SV :	
Số Chi đoàn đủ điều kiện phân loại :	
Số Chi đoàn không đủ điều kiện phân loại :	
STT
TÊN CHI ĐOÀN
TỔNG SỐ ĐOÀN VIÊN/
 HỌC SINH – SINH VIÊN
PHÂN LOẠI CHI ĐOÀN
TỰ PHONG
ĐOÀN KHOA
PHẦN TỔNG HỢP:
Tổng hợp phân loại :
	- Chi Đoàn mạnh :	Chi đoàn 	- Chi Đoàn khá :Chi đoàn 
	- Chi Đoàn trung bình :	Chi đoàn 	- Chi Đoàn yếu :Chi đoàn
Giải pháp sau phân loại :
	Những Chi đoàn đạt yêu cầu :	Chi đoàn 
	Số Chi Đoàn đề nghị biểu dương :	Chi đoàn 
DANH SÁCH
TT
CHI ĐOÀN
TT
CHI ĐOÀN
Những Chi Đoàn yếu kém cần củng cố ngay :	Chi đoàn
DANH SÁCH
TT
CHI ĐOÀN
GIẢI PHÁP CỦNG CỐ
	 	Ngày tháng năm 2012
	TM.BCH ĐOÀN KHOA/BAN 	TM.BCH ĐOÀN TRƯỜNG
	BÍ THƯ	 BÍ THƯ
Ghi chú: Đề nghị các Đoàn khoa/ ban ghi đầy đủ những thông tin trên và nộp về Đoàn trường đúng thời gian quy định. 

File đính kèm:

  • docban_tong_hop_phan_loai_chi_doan_dung_cho_doan_khoa_ban.doc
Biểu Mẫu liên quan