Phiếu thông tin đoàn viên

doc2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 20/06/2022 | Lượt xem: 351 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Phiếu thông tin đoàn viên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	THÀNH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
	BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐH BÁCH KHOA
	***
	Mã phiếu: [CK12CTM1]_[21204776]_2014
PHIẾU THÔNG TIN ĐOÀN VIÊN NĂM HỌC 2013 - 2014
I. THÔNG TIN CÁ NHÂN
1. Họ và tên (chữ IN HOA): LÊ XUÂN ĐẠT	
2. MSSV/MSCB: 21204776	 3. Chi đoàn: CK12CTM1	
4. Ngày tháng năm sinh: 02/06/1994	 5. Giới tính: Nam	
6. Dân tộc: Kinh	 7. Tôn giáo: Không	 8. CMND:230946421	
9. Quê quán (xã, huyện, tỉnh/tương đương): Hoằng Thịnh- Hoằng Hóa- Thanh Hóa	
10. Hộ khẩu thường trú (xã, huyện, tỉnh/tương đương): 	
 Xã IaDok- Đức Cơ- Gia Lai	
11. Địa chỉ tạm trú: 84 Thành Thái, Phường 12, quận 10, Tp HCM	
12. Email: tinhgiac258@gmail.com	 13. Điện thoại: 0962930738	
II. THÔNG TIN ĐOÀN VỤ
14. Ngày vào Đoàn: 26/03/2011	 15. Nơi vào Đoàn: Đức Cơ- Gia lai	
16. Tình trạng Đoàn tịch (đánh x vào ô * nếu có):
x
Sổ Đoàn viên
Nếu còn, nơi lưu trữ là:
x Đoàn khoa
* Tự bảo quản
* Khác: .
*
Thẻ Đoàn viên
Nếu còn, nơi lưu trữ là:
* Đoàn khoa
* Tự bảo quản
* Khác: .
*
Nghị quyết kết nạp Đoàn viên
(Nghị quyết rời)
Nếu còn, nơi lưu trữ là:
* Đoàn khoa
* Tự bảo quản
* Khác: .
*
Mất toàn bộ Đoàn tịch
17. Ngày vào Hội Sinh viên Việt Nam: 	
18. Tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng: x Có * Không.
Nếu có, ghi rõ kết quả: 8.0	 năm 2014	
19. Ngày vào Đảng (dự bị): 19/5/2014	 20. Ngày vào Đảng (chính thức): 	
21. Chức vụ Đảng, Đoàn, Hội hiện tại: 	
XÁC NHẬN CỦA CHI ĐOÀN
TP. Hồ Chí Minh, ngày26 tháng04 năm 2014
TM. CHI ĐOÀN
Người thực hiện
BÍ THƯ
(ký và ghi rõ họ tên)
 Lê Xuân Đạt

File đính kèm:

  • docphieu_thong_tin_doan_vien.doc
Biểu Mẫu liên quan