Mẫu Thông báo Về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân

docx2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 201 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Thông báo Về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TÊN DOANH NGHIỆP
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------
Số: ..
 , ngày  tháng  năm  
THÔNG BÁO
Về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố..
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): 	
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 	
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): 	
Ngày cấp: ../../.. Nơi cấp: 	
Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhân với các nội dung sau: 
1. Chủ doanh nghiệp tư nhân
Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): 	Giới tính: 	
Sinh ngày: ../../..Dân tộc: 	 Quốc tịch: 	
Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 
□ Chứng minh nhân dân	□ Căn cước công dân
□ Hộ chiếu	□ Loại khác (ghi rõ):	 
Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 	
Ngày cấp: ../../..Nơi cấp: 	Ngày hết hạn (nếu có):../../..
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 	
Xã/Phường/Thị trấn: 	
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 	
Tỉnh/Thành phố: 	
Chỗ ở hiện tại:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 	
Xã/Phường/Thị trấn: 	
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 	
Tỉnh/Thành phố: 	
Điện thoại (nếu có):	Fax (nếu có): 	
Email (nếu có): 	Website (nếu có): 	
2. Người thuê doanh nghiệp tư nhân
Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): 	Giới tính: 	
Sinh ngày: ../../..Dân tộc: 	 Quốc tịch: 	
Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: 
□ Chứng minh nhân dân	□ Căn cước công dân 
□ Hộ chiếu	□ Loại khác (ghi rõ):	 
Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 	
Ngày cấp: ../../..Nơi cấp: 	Ngày hết hạn (nếu có):../../..
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 	
Xã/Phường/Thị trấn: 	
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 	
Tỉnh/Thành phố: 	
Chỗ ở hiện tại:
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: 	
Xã/Phường/Thị trấn: 	
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: 	
Tỉnh/Thành phố: 	
Điện thoại (nếu có):	Fax (nếu có): 	
Email (nếu có): 	Website (nếu có): 	
Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.
NGƯỜI THUÊ 
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
(Ký, ghi họ tên)1
CHỦ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
(Ký, ghi họ tên)2
______________________
1 Người thuê doanh nghiệp tư nhân ký trực tiếp vào phần này.
2 Chủ doanh nghiệp tư nhân ký trực tiếp vào phần này.

File đính kèm:

  • docxmau_thong_bao_ve_viec_cho_thue_doanh_nghiep_tu_nhan.docx
Biểu Mẫu liên quan