Biểu mẫu Lý lịch nghĩa vụ quân sự

doc4 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 20/06/2022 | Lượt xem: 1674 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Biểu mẫu Lý lịch nghĩa vụ quân sự, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ảnh 3x4
Đóng dấu 
giáp lai
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Biểu số 08/GNN-2016
Khổ 29x42
LÝ LỊCH 
NGHĨA VỤ QUÂN SỰ
	I. SƠ YẾU LÝ LỊCH
Họ, chữ đệm và tên thường dùng: (viết chữ in hoa):	
Họ, chữ đệm và tên khai sinh:	
Sinh ngày.............thángnămGiới tính (Nam, nữ)	
Số CMND..số thẻ căn cước, (số ĐDCN):	
Nơi đăng ký khai sinh:	
Quê quán:	
Dân tộc. Tôn giáo.Quốc tịch	
Nơi thường trú của gia đình:	
Nơi ở hiện tại của bản thân:	
Thành phần gia đình:.Bản thân	
Trình độ văn hóa.Năm tốt nghiệp	
Chuyên ngành đào tại....Ngoại ngữ:	
Ngày vào Đảng CSVN:Chính thức	
Ngày vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:	
Khen thưởng:.|...Kỷ luật:	
Nghề nghiệp:.Lương: Ngạch.bậc	
Nơi làm việc, (học tập):	
Họ tên cha:.(sống, chết)	
Sinh ngày............ tháng..nămNghề nghiêp:	
Họ tên mẹ:.(sống, chết)	
Sinh ngày.tháng.năm.....Nghề nghiêp:	
Họ tên vợ (chồng):.Sinh ngày.........tháng..năm	
Nghề nghiệp:...Bản thân đã có..con	
Cha mẹ có....người con,..trai...gái; bản thân là con thứ	
 CHỮ KÝ CỦA CỒNG DÂN 
 (Kỷ, ghi rõ họ tên)
TÌNH HÌNH, CHÍNH TRỊ CỦA GIA ĐÌNH
(Của cha đẻ mẹ đẻ hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng của bản thân và của vợ hoặc chồng; anh chị em ruột; con đẻ, con nuôi theo quy định của pháp luật; nghề nghiệp, tình hình kinh tế, chính trị của từng người qua các thời kỳ).
III.TÌNH HÌNH KINH TẾ, CHÍNH TRỊ, QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CỦA BẢN THÂN
(Nêu thời gian, kết quả học tập, rèn luyện phấn đấu từ nhỏ đến thời điểm nhập ngũ)
IV. NHẬN XÉT VÀ ĐỀ NGHỊ CỦA CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ (xã, p, Ttr)
(HOẶC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, DOANH NGHIỆP)
 Ngàythángnăm 20..
 TRƯỞNG CÔNG AN	 CHỈ HUY TRƯỞNG QS	 CHỦ TỊCH UBND
HOẶC CƠ QUAN,TC,DN
V.KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN QUÂN SỰ CẤP HUYỆN
Ngàythángnăm 20
 CHỈ HUY TRƯỞNG 
VI. KẾT LUẬN CỦA HỘI ĐÔNG NVQS CẤP HUYỆN
TRƯỚC KHI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ
Ngày..thángnăm 20
 TM. HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

File đính kèm:

  • docbieu_mau_ly_lich_nghia_vu_quan_su.doc
Biểu Mẫu liên quan