Danh sách trích ngang lý lịch của người đăng ký dự lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC

doc1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 501 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Danh sách trích ngang lý lịch của người đăng ký dự lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tên doanh nghiệp:	
Mã số doanh nghiệp:	
Địa chỉ:	
DANH SÁCH TRÍCH NGANG LÝ LỊCH CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ LỚP 
HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PCCC
STT
HỌ VÀ TÊN
NGÀY SINH
ĐƠN VỊ/BỘ PHẬN CÔNG TÁC
1
2
3
Kinh phí huấn luyện do doanh nghiệp đóng góp./.
	, ngày 	 tháng	 năm	
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • docdanh_sach_trich_ngang_ly_lich_cua_nguoi_dang_ky_du_lop_huan.doc
Biểu Mẫu liên quan