Phiếu thu thập thông tin khách hàng

doc1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 225 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Phiếu thu thập thông tin khách hàng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
--------------
Ngày ...... tháng ....... năm ...........
Khách hàng:
Nội dung
Người liên hệ:
Số Điện thoại:
¨ Ứng cứu 
¨ Bảo hành
¨ Khiếu nại
Xử lý ngay: ÿ
Nội dung xử lý:
Chuyển phòng Kinh doanh: ÿ
Kiến nghị:
Phân công thực hiện:
Người thực hiện:
Ngày: / /20...
Ký tên:
Nội dung thực hiện:
Kiểm tra:
Người thực hiện:
Ngày: / /20...
Ký tên:
Nội dung kiểm tra:

File đính kèm:

  • docphieu_thu_thap_thong_tin_khach_hang.doc
Biểu Mẫu liên quan