Biểu mẫu Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu

doc1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 361 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Biểu mẫu Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
DANH MỤC HÀNG HÓA MIỄN THUẾ DỰ KIẾN NHẬP KHẨU
Số; ngày thông báo 
1. Tên doanh nghiệp:  Mã số thuế:  
2. Địa chỉ trụ sở chính: ..
3. Tên dự án đầu tư .
4. Địa điểm thực hiện dự án 
5. Giấy chứng nhận đầu tư/Văn bản có giá trị tương đương số ; ngày  của 
6. Ngày bắt đầu sản xuất: ngày bắt đầu nhập khẩu: , số công văn thông báo ngày bắt đầu sản xuất ngày (đối với trường hợp miễn thuế 05 năm).
7. Thông báo tại cơ quan hải quan: 
8. Thời gian dự kiến kết thúc nhập khẩu hàng hóa miễn thuế: .
Số TT
Tên hàng, quy cách phẩm chất
Lượng
Đơn vị tính
Trị giá/trị giá dự kiến
Ghi chú
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Ngày ... tháng ... năm 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(hoặc người được ủy quyền)
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
Ngày ... tháng ... năm 
CƠ QUAN HẢI QUAN TIẾP NHẬN
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú:
Số, ngày thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế dự kiến nhập khẩu do đơn vị Hải quan làm thủ tục tiếp nhận ghi, phù hợp với số thứ tự, ngày đăng ký ghi trong sổ theo dõi tiếp nhận thông báo đối với trường hợp thông báo Danh mục hàng hóa miễn thuế bằng giấy.

File đính kèm:

  • docbieu_mau_danh_muc_hang_hoa_mien_thue_du_kien_nhap_khau.doc