Biểu mẫu Biên bản sinh hoạt chi bộ

doc2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 13/06/2022 | Lượt xem: 340 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Biểu mẫu Biên bản sinh hoạt chi bộ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẢNG ỦY.XÃ THĂNG BÌNH 	ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
 CHI BỘ NGỌ THƯỢNG Thăng Bình,ngày..tháng. năm2019
 Số - NQ/CB
BIÊN BẢN SINH HOẠT CHI BỘ
 Hôm nay vào hồigiờ.phút,ngày.thángnăm 2019 tại địa điểm nhà văn hóa thôn.chi bộ.tiến hành sinh hoạt thường kỳ (hoặc đột xuất )
 Tổng số Đảng viên của chi bộ.đồng chí,Đảng viên chính thức.đồng chí,Đảng viên dự bịđồng chí
 + Số Đảng viên được miễn sinh hoạt .đảng viên
 + Số đảng viên có giấy giới thiệu sinh hoạt đảng tạm thời đi nơi khác.đảng viên
 + Số đảng viên đi làm ăn xaĐảng viên
 Có mặt Đảng viên,trong đó: chính thứcđồng chí,dự bị.đồng chí
 Vắng mặt:..Đảng viên.Trong đó chính thức..đồng chí,dự bịđòng chí
- Triển khai cho Đảng viên đóng đảng phí 	Qúy IV./2019
- Thư ký hội nghị : 
- Thông báo tình hình Đảng viên của Chi bộ dự họp: Chi bộ gồm 21 Đảng viên.Tham gia sinh hoạt 19 đ/c.2đ/c nghĩ sinh hoạt theo chế độ 27.2đ/c đi làm ăn xa.2đ/c báo cáo có lý do
- Đồng chí Bí thư thông qua chương trình của cuộc họp:
2. Phần nội dung:
2.1. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết tháng ..
2.2 Phương hướng và thực hiện nhiệm vụ quý 4 năm 2019
2.3 Xét,Đề nghị tặng Huy hiệu.tuổi Đảng cho Đảng viên..
3. 1 Ý kiến thảo luận của Đảng viên
..........................................................................................................................................................
	Biểu quyết thông qua:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................
	Cuộc hopjkeets thúc vào lúc..giờ phút,ngày.thángnăm 2019
THƯ KÝ CHỦ TỌA
XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY

File đính kèm:

  • docbieu_mau_bien_ban_sinh_hoat_chi_bo.doc
Biểu Mẫu liên quan