Mẫu Quyết định V/v xóa bỏ án kỷ luật

docx1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 180 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Quyết định V/v xóa bỏ án kỷ luật, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
[TÊN ĐƠN VỊ]
Số: [SỐ QĐ]
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
QUYẾT ĐỊNH
V/v xóa bỏ án kỷ luật
[Thủ trưởng đơn vị	]
- Căn cứ quyết định số	/KH, ngày	tháng	năm	của	 v/v thành lập cơ quan Nhà nước (nếu làcơ quan dân cử thì căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân do quốc hội thông qua ngày	tháng 	năm	)
- Căn cứ vào nghị định số 97/1998/ NĐ-CP ngay 17-11-1998 của chính phủ về xử lý kỷ luật và trách nhiệm vật chất đối với công chức;
- Xét đề nghị của Ông Vụ trưởng và Trưởng phòng tổ chức cán bộ.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1.Nay xóa hiệu lực kỷ luật (hình thức kỷ luật) Ông (Bà)	 Chức vụ	
Đơn vị công tác	
Kể từ ngày	tháng	năm	
Điều 2. Ông (Bà)	được hưởng các quyền lợi (nếu trước đây bị hạ tầng công tác, hạ cấp bậc kỹ thuật, chuyển đi làm việc khác thì nay cần ghi rõ trong quyết định này được hưởng lương như thế nào và bố trí công tác gì ?)
Điều 3. Ông Vụ trưởng, Trưởng phòng tổ chức cán bộ, thủ trưởng đơn vị và Ông (Bà)	thi hành quyết định này.
	THỦ TRƯỞNG

File đính kèm:

  • docxmau_quyet_dinh_vv_xoa_bo_an_ky_luat.docx
Biểu Mẫu liên quan