Quyết định về việc cho thôi việc

doc1 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 2332 | Lượt tải: 4Download
Tóm tắt tài liệu Quyết định về việc cho thôi việc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
QUYẾT ĐỊNH
V/v cho thôi việc......... 
GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN 
- Căn cứ Bộ Luật Lao động;
- Hợp đồng lao động đã ký ngày ……………………………………………………………..
- Xét Đơn xin nghỉ việc của Ông (Bà) ……………………………………………………….
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Nay cho Ông (Bà).......... giữ chức vụ................ được nghỉ việc kể từ ngày………………………..
Điều 2:Ông (Bà)............................. và các Ông (Bà) phó giám đốc hành chính, và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
 Giám đốc
Nơi nhận:

File đính kèm:

  • docMau-quyet-dinh-buoc-thoi-viec.doc
Biểu Mẫu liên quan