Mẫu Đơn xin nghỉ việc riêng không lương

doc1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 16/06/2022 | Lượt xem: 223 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Đơn xin nghỉ việc riêng không lương, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC RIÊNG
Kính gửi : Ban Giám Đốc Công Ty 
 Phòng Hành chánh – Nhân sự
Tôi tên là : 	
MSNV : 	 Bộ phận : 	
Địa chỉ và số điện thoại liên lạc khi cần thiết : 	
Nay tôi trình đơn này kính xin BGĐ chấp thuận cho tôi được nghỉ việc riêng (nghỉ không lương)
Trong thời gian ...... ngày (Kể từ ngày.... đến hến ngày 	..)
Lý do: 	
Tôi đã bàn giao công việc cho: 	 
Bộ phận: 	
Các công việc được bàn giao:
Trưởng BP
Người làm đơn
TP.HCNS
Ban giám đốc

File đính kèm:

  • docmau_don_xin_nghi_viec_rieng_khong_luong.doc
Biểu Mẫu liên quan