Quy chế sử dụng điện thoại

doc2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 09/06/2022 | Lượt xem: 253 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Quy chế sử dụng điện thoại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 	 	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	 Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
 *****************	 ***************
 Số ../ MTSD
	Hà nội, ngày ..tháng .năm 2021
QUY CHẾ SỬ DỤNG ĐIỆN THOẠI
I - ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH 
Quy định khi nghe điện thoại:
Người nghe điện thọai phải kịp thời nhấc máy trả lời khi có tín hiệu, thái độ lịch sự, nhẹ nhàng khi nói chuyện với khách. 
Quy định khi gọi điện thoại :
Không được lạm dụng điện thoại để sử dụng vào mục đích riêng 
Trong trường hợp không quá cấp thiết thì nên sử dụng dịch vụ nhắn tin.
Khi liên lạc với khách hàng nếu khách hàng có số điện thoại cố định thì liên lạc theo số điện thoại cố định. Trường hợp không liên lạc được với khách theo số cố định thì gọi đến số điện thoại di động.
Khi gọi điện thoại đường dài tất cả các cán bộ công nhân viên phải dùng qua dịch vụ gọi điện thoại liên tỉnh : 171; 177; 178 . Các cuộc đàm thoại điện thoại đường dài cần ngắn gọn, hiệu quả. 
Không sử dụng điện thoại vào các dịch vụ trò chơi dự đoán hay xổ số (như 19001570) trừ trường hợp được phép để thử nghiệm dịch vụ của chính công ty. 
Trước khi gọi điện thoại mọi người phải chuẩn bị trước:
Gọi về vấn đề gì
Tóm tắt các chủ đề trọng yếu cần nói 
Nên nói ngắn gọn, đủ ý 
II – ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG 
Đối tượng được công ty trang bị điện thoại di động:
Ban điều hành và các trưởng phòng hoặc nhân viên tùy thuộc vào tính chất công việc và khả năng của công ty.
Quy định sử dụng:
a. Luôn mang máy theo người và để máy trong tình trạng họat động để kịp thời nhận và xử lý thông tin 
Nghiếm cấm cho mượn điện thoại di động hoặc sử dụng vào mục đích khác 
Trong thời gian cá nhân quản lý và sử dụng điện thoại di động nếu xảy ra mất mát, hư hỏng ( Ngoài nguyên nhân kỹ thuật ) thì phải chịu trách nhiệm sửa chữa, bồi thường.
Chế độ thanh toán điện thoại di động :
a.	Đối với điện thoại sử dụng card cuộc gọi:
- Phòng hành chính quản trị có trách nhiệm thống kê, mua và phát thẻ cho các cán bộ trước ngày hết
 hạn theo quy định là 05 ngày.
Cá nhân trực tiếp mua thẻ thì được phép tạm ứng tiền trước trong mức quy định để mua thẻ sau đó đem hóa đơn tài chính về thanh toán tạm ứng hoặc mua thẻ rồi đem hóa đơn tài chính về công ty thanh toán.
b. 	Đối với điện thoại sử dụng thuê bao:
Công ty thanh toán chi phí trang bị điện thoại di động và phí hòa mạng của một trong những mạng điện thoại di động của Việt nam.
c. 	Định mức chi phí điện thoại di động quy định cho các cá nhân :
Ban điều hành và các trưởng phòng : đồng / tháng 
Phó phòng hoặc các cán bộ phụ trách trực tiếp dự án: đồng / tháng 
Các cá nhân đã được giám đốc duyệt 01 card điện thoại trị giá đồng / 60 ngày.
Công ty không thanh toán số tiền điện thoại di động phần vượt hơn so với định mức đã quy định 
Trên đây là quy chế sử dụng điện thoại. Yêu cầu tất cả cán bộ công nhân viên của công ty chấp hành nghiêm túc.

File đính kèm:

  • docquy_che_su_dung_dien_thoai.doc
Biểu Mẫu liên quan