Đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép xây dựng

doc1 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 1532 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép xây dựng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_________________
ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NỘI DUNG GIẤY PHÉP XÂY DỰNG Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:____/2004/QĐ-UB ngày __/__/2004 của Ủy ban nhân dân thành phố
 Kính gửi: .............................................................................. Ủy ban nhân dân quận (huyện) nơi có công trình xây dựng hoặc Sở Xây dựng cấp giấy phép tùy theo thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựng
Tôi tên: .........................................................Sinh năm:....................................
Chứng minh nhân dân số:…………..do:.............................. cấp ngày:	…..
Địa chỉ thường trú:
Số nhà:	 đường: 	
phường (xã):	quận (huyện):	
Là chủ đầu tư công trình tại số:	
đường:.................................phường (xã):	 quận (huyện):	
đã được	……………. 2 cấp Giấy phép xây dựng số: 	…………. ngày…..tháng…năm…
Nay tôi đề nghị được thay đổi nội dung Giấy phép xây dựng đã được cấp.
+ Nội dung trong Giấy phép xây dựng đã cấp: 	
+ Nội dung đề nghị thay đổi: 	
Đính kèm:	TP HCM, ngày….tháng….năm………
 - Bản vẽ thiết kế mới	 Người làm đơn
 (ký và ghi rõ họ và tên)

File đính kèm:

  • docthaydoinoidungGiayphepxd.doc