Đơn xin cấp giấy phép thầu (đối với nhà thầu là cá nhân)

doc1 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 1386 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Đơn xin cấp giấy phép thầu (đối với nhà thầu là cá nhân), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập Tự do Hạnh phúc
-----------------------
ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP THẦU
(Đối với nhà thầu là cá nhân)
Kính gửi: Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh/thành phố: ............................................................
Tôi : Họ tên ………………………………… Nghề nghiệp : ………………………...........
Hộ chiếu số : ………………….. Cấp ngày: ……………… Tại:……………………..........
Địa chỉ tại chính quốc : ………………………………………………………………..........
Số điện thoại: ……………….. Fax: …………………… E.mail: …………………...
Địa chỉ tại Việt Nam (nếu có): ………………………………………………………..
Số điện thoại: ……………….. Fax: …………………… E.mail: …………………...
Tôi được chủ đầu tư (hoặc thầu chính) là ..................... thông báo thắng thầu (hoặc chọn thầu) làm tư vấn công việc ..................... thuộc Dự án ..................................tại ................................................................................................................................................
Trong thời gian từ ............................. đến .............................................................................
Đề nghị Sở Xây dựng ........................ xét cấp giấy phép thầu cho tôi để thực hiện các công việc nêu trên. 
Hồ sơ kèm theo gồm: 
1.
2. 
3. 
Nếu hồ sơ của tôi cần được bổ sung hoặc làm rõ thêm điều gì, xin báo cho ông (bà): …………………….có địa chỉ tại Việt Nam ........................... số điện thoại .................. Fax: .................................. E.mail ............................ 
Khi được cấp giấy phép thầu, tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ các qui định trong giấy phép và các qui định của pháp luật Việt Nam có liên quan. 
...., Ngày ....... tháng ...... năm .....
 Kính đơn
 (Ký và ghi ró họ, tên)

File đính kèm:

  • doc2011_11_14_05_19_542011_07_02_09_58_19DON_XIN_CAP_GP_THAU.doc