THÔNG BÁO Kiểm tra định vị công trình, xác định độ cao nền cốt ± 0.000, xây móng và công trình ngầm

doc1 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 1446 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu THÔNG BÁO Kiểm tra định vị công trình, xác định độ cao nền cốt ± 0.000, xây móng và công trình ngầm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
 THÔNG BÁO
Kiểm tra định vị công trình, xác định độ cao
nền cốt ± 0.000, xây móng và công trình ngầm
Kính gửi: Sở Xây Dựng tỉnh [TEN TINH]
Tôi tên là:	
Chủ đầu tư xây dựng công trình tại số:..............Đường..................................
Phường (xã):............................Quận (huyện):................................................
Theo Giấy phép xây dựng số:...................cấp ngày......................do Sở Xây dựng tỉnh [TEN TINH] cấp.
Đơn vị thiết kế:................................................................................................
Đơn vị thi công:	
Đề nghị Sở Xây dựng cử cán bộ đến kiểm tra tại hiện trường xây dựng công trình theo GPXD đã cấp.
Thời gian hẹn để kiểm tra: .......giờ, thứ..........ngày...... tháng..........năm....
Trân trọng cảm ơn
                                               [TEN TINH] ngày ..... tháng ........năm..........
                                                                          Chủ đầu tư
                                                                            (Ký tên)
Lưu ý: Chủ đầu tư cần phải thông báo cho cơ quan
cấp phép xây dựng biết trước ... tuần
để có kế hoạch cử cán bộ kiểm tra.

File đính kèm:

  • docthongbaokiemtradinhvicongtrinh1.doc
Biểu Mẫu liên quan