Danh sách tài sản gắn liền với đất trên cùng một thửa đất - Mẫu số 04d/ĐK

doc2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 14/06/2022 | Lượt xem: 292 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Danh sách tài sản gắn liền với đất trên cùng một thửa đất - Mẫu số 04d/ĐK, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mẫu số 04d/ĐK
DANH SÁCH TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN CÙNG MỘT THỬA ĐẤT
(Kèm theo Đơn đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất của: )
Tại thửa đất số: . Tờ bản đồ số: .. Thuộc xã: . huyện . tỉnh ..
Tên tài sản gắn liền với đất
Diện tích xây dựng hoặc diện tích chiếm đất (m²)
Diện tích sàn (m²) hoặc công suất công trình
Hình thức sở hữu (chung, riêng)
Đặc điểm của tài sản
(số tầng, cấp (hạng), kết cấu đối với nhà ở, công trình xây dựng; loại cây chủ yếu đối với rừng sản xuất và cây lâu năm)
Thời hạn sở hữu
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Người kê khai
(Ký, ghi họ tên, đóng dấu - nếu có)

File đính kèm:

  • docdanh_sach_tai_san_gan_lien_voi_dat_tren_cung_mot_thua_dat_ma.doc
Biểu Mẫu liên quan