Mẫu sổ theo dõi giải quyết văn bản đến

docx1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 229 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu sổ theo dõi giải quyết văn bản đến, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MẪU SỔ THEO DÕI GIẢI QUYẾT VĂN BẢN ĐẾN
1. Bìa và trang đầu
TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN TRỰC TIẾP
TÊN CƠ QUAN/ĐƠN VỊ
SỔ THEO DÕI GIẢI QUYẾT 
VĂN BẢN ĐẾN
Năm:.......
Từ ngày........... đến ngày...............
Quyển số:....
2. Nội dung đăng ký theo dõi giải quyết văn bản đến 
Tối thiểu gồm 07 nội dung:
Số đến
Tên loại, số, ký hiệu, ngày, tháng và tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
Đơn vị
hoặc người nhận
Thời hạn giải quyết
Tiến độ giải quyết
Số, ký hiệu văn bản
trả lời
Ghi chú
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

File đính kèm:

  • docxmau_so_theo_doi_giai_quyet_van_ban_den.docx
Biểu Mẫu liên quan