Biểu mẫu Phiếu xin xuất vật tư

docx1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 20/06/2022 | Lượt xem: 408 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Biểu mẫu Phiếu xin xuất vật tư, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ 	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	KHOA CNTT VÀ TRUYỀN THÔNG 	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
PHIẾU XIN XUẤT VẬT TƯ
Họ và tên: 	
Đơn vị: 	
Đề nghị Ban chủ nhiệm khoa cho xuất các vật tư sau:
	TÊN VẬT TƯ 	SỐ LƯỢNG 	TRỊ GIÁ
Lý do: 	
	Cần Thơ, ngày ..... tháng ..... năm 200...
	Duyệt của BCN 	Người xin xuất

File đính kèm:

  • docxbieu_mau_phieu_xin_xuat_vat_tu.docx