Biên bản vi phạm về xây dựng

doc1 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 1936 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Biên bản vi phạm về xây dựng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUẬN: …….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ỦY BAN NHÂN DÂN -------------
PHƯỜNG (XÃ) ……
 ------------
 …….., ngày …. tháng … năm …..
BIÊN BẢN VI PHẠM VỀ XÂY DỰNG
Hôm nay, lúc …. giờ … ngày …. tháng …. năm …..
Chúng tôi gồm: 
Họ tên: ……………….. Chức vụ: ……. (Cảnh sát khu vực…) ……..
Đại diện cho UBND phường ………
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………...
Với sự chứng kiến của Ông (Bà): ………………………………………………………………………………………..
Thường trú tại: ……………………………………………………………………………………………………………..
Đại diện tổ dân phố: ……………………………………………………………………………………………………….
Tiến hành lập biên bản vi phạm về xây dựng, đối với hộ Ông (Bà): ………………………………………………..
Thường trú tại: ……………………………………………………………………………………………………………..
Đã vi phạm về xây dựng lần thứ …………….. (xây dựng không có giấy phép, sai nội dung giấy phép, lần chiếm lộ giới….)
BIỆN PHÁP XỬ LÝ:
Ông (bà) ………………………………………………………….……….. phải ngừng ngay việc xây dựng.
Biên bản được lập thành 2 bản, giao cho người vi phạm 1 bản và đọc lại cho mọi người cùng nghe công nhận là đúng và cùng ký tên.
 NGƯỜI VI PHẠM XÂY DỰNG ĐẠI DIỆN BỘ PHẬN LẬP BIÊN BẢN 
 Ký tên Ký tên
 Họ và tên Họ và tên

File đính kèm:

  • docbbviphamxaydung.doc