Biên bản thẩm tra hồ sơ đất đai

doc1 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 1570 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Biên bản thẩm tra hồ sơ đất đai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…..ngày….tháng….năm……..
BIÊN BẢN THẨM TRA HỒ SƠ ĐẤT ĐAI
Căn cứ đề nghị của :	
ngày….tháng…..năm….Sở Địa chính tỉnh (thành phố):	
đã tiến hành thẩm tra hồ sơ đất đai.
 Thành phần gồm:
 1	 
 2.	
 Nhận xét đánh giá
Về vị trí địa điểm công trình:	
Là phù hợp với quy hoạch (lý do?)	
Không phù hợp với quy hoạch (lý do?)	
Về quy mô đất:
Là phù hợp vì:	
Không thích hợp vì:	
Về hiện trạng khu đất:
Loại đất:	
Về giá thuê đất:	
Những vấn đề cần xử lý:
Đền bù, giải toả:	
Những tồn tại, vướng mắc, biện pháp giải quyết:	
Kết luận, kiến nghị:	
GIÁM ĐỐC SỞ ĐỊA CHÍNH
 (Ký tên, đóng dấu) 

File đính kèm:

  • docBBthamtrahsdat.doc