Biên bản cho mượn quyền sử dụng đất toàn bộ quyền sử dụng đất tại thửa đất

docx4 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 13/06/2022 | Lượt xem: 205 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Biên bản cho mượn quyền sử dụng đất toàn bộ quyền sử dụng đất tại thửa đất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN CHO MƯỢN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
Toàn bộ quyền sử dụng đất tại thửa đất số: 43b, địa chỉ: Khu tái định cư Nà Phe, bảng Cang Mường, xã Sốp Cộp
Hôm nay ngày 19 tháng 6 năm 2018 tại bản Cang Mường, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Trước mặt ông:............................................................ là Trưởng bản Cang Mường, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La, chúng tôi gồm:
Bên cho mượn (bên A): 
Bà: Lê Thị Lan
Sinh năm: 1970
Số CMND: 050776081
Cùng chồng là: Nguyễn Văn Hoàn
Số CMND: 171727382
Cùng thường trú tại: Bản Nà Lốc, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La
Bên mượn (bên B):
Ông: Nguyễn Đức Hải
Sinh ngày: 30/08/1989
Số CMND: 050641871
Cùng vợ là bà: Nguyễn Thị Hồng
Sinh ngày: 04/07/1991
Số CMND: 051014915
Cùng thường trú tại: Bản Cang Mường, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La
Hai bên đồng ý thực hiện việc mượn tài sản với các thỏa thuận sau đây:	
Đối tượng: Toàn bộ quyền sử dụng đất; có thực trạng như sau:
Thửa đất số: 43b
Tờ bản đồ số: 01
Diện tích: 93,8 m2
Mục đích sử dụng: Đất ở nông thôn
Thời hạn sử dụng: Lâu dài
Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Bà Lê Thị Lan và ông Nguyễn Văn Hoàn là người có quyền sử dụng đất nêu trên theo
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 2218/ QĐ-UBND huyện Sốp Cộp cấp ngày 07 tháng 12 năm 2012.
Thời hạn mượn: 15 năm tính từ ngày 19 tháng 06 năm 2018.
2.1. Bên A có các nghĩa vụ sau đây:
a. Cung cấp thông tin cần thiết về việc sử dụng tài sản và khuyết tật của tài sản, nếu có;
b. Bồi thường thiệt hại cho bên B, nếu biết tài sản có khuyết tật mà không báo cho bên B biết dẫn đến gây thiệt hại cho bên B, trừ những khuyết tật mà bên B biết hoặc phải biết.
2.2. Bên A có các quyền sau đây:
a. Đòi lại tài sản khi bên B sử dụng không đúng mục đích, công dụng, không đúng cách thức đã thoả thuận hoặc cho người khác mượn lại mà không có sự đồng ý của bên A;
b. Đòi bồi thường thiệt hại đối với tài sản do bên B gây ra.
2.3. Bên B có các nghĩa vụ sau đây: 
a. Giữ gìn, bảo quản tài sản mượn như tài sản của chính mình, không được tự ý thay đổi tình trạng tài sản; nếu tài sản bị hư hỏng thông thường thì phải sửa chữa; 
b. Không được cho người khác mượn lại, nếu không có sự đồng ý của bên A; 
c. Trả lại tài sản mượn đúng thời hạn. 
d. Bồi thường thiệt hại, nếu làm hư hỏng, mất mát tài sản mượn. 
e. Chịu trách nhiệm chi phí xây dựng, cải tạo cho phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. 
2.4. Bên B có các quyền sau đây: Được sử dụng tài sản mượn 
3. Cam đoan của các bên:
Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây: 
a. Bên A cam đoan: 
- Những thông tin về nhân thân, về tài sản đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật; 
- Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc; 
- Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này. 
b. Bên B cam đoan: 
- Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật; 
- Đã xem xét kỹ, biết rõ về tài sản mượn; 
- Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc; 
- Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
BÊN A
Nguyễn Đức Hải
Nguyễn Thị Hồng
BÊN B
Lê Thị Lan
Nguyễn Văn Hoàn
XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG
TRƯỞNG BẢN
Sốp cộp, ngày 20 tháng 6 năm 2018
CHỦ TỊCH

File đính kèm:

  • docxbien_ban_cho_muon_quyen_su_dung_dat_toan_bo_quyen_su_dung_da.docx
Biểu Mẫu liên quan