Bảng mô tả công việc vị trí kế toán viên

doc2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 15/06/2022 | Lượt xem: 246 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Bảng mô tả công việc vị trí kế toán viên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BẢNG MÔ TẢ CÔNG VIỆC VỊ TRÍ KẾ TOÁN VIÊN
Bộ phận
Phòng tài chính kế toán
Chức danh
Kế toán viên
Mã công việc
KT-KTTH
Cán bộ quản lý trực tiếp
Trưởng phòng TCKT
Mô tả công việc:
Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp.
Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh.
Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và Khớp đúng với các báo cáo chi tiết.
Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ,công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng cty.
Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty.
In sổ chi tiết và tổng hợp khối văn phòng, tổng hợp công ty theo qui định.
Lập báo cáo tài chính theo từng quí, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết.
Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán.
Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở.
Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo.
Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu.
Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng KT-TV.
Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến
Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.
Yêu cầu:
Trình độ: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc ngành kế toán,kiểm toán, tài chính.
Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
Tự tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công .
Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng qui định.
Có kiến thức cơ bản về công nghệ qui trình sản xuất trong công ty
Sử dụng máy vi tính thành thạo (phần mềm excel, phầm mềm kế toán).
Quyền lợi:
Trực tiếp yêu cầu các kế toán điều chỉnh nghiệp vụ khi phát hiện sai
Yêu cầu các kế toán viên cung cấp báo cáo kịp thời và đầy đủ theo qui định.
Nhận sự chỉ đạo và báo cáo phụ trách phòng Kế toán-tài vụ
Nhận thông tin và thông tin trực tiếp các kế toán viên.
Đảm bảo yêu cầu bảo mật thông tin kinh tế – tài chính.
Liên hệ các bộ phân khác thông qua phụ trách phòng KT-TV hoặc theo qui định.

File đính kèm:

  • docbang_mo_ta_cong_viec_vi_tri_ke_toan_vien.doc
Biểu Mẫu liên quan