Biên bản giảm sát việc cấp phát chế độ thai sản, an dưỡng năm 2014

doc2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 16/06/2022 | Lượt xem: 109 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Biên bản giảm sát việc cấp phát chế độ thai sản, an dưỡng năm 2014, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CĐCS Trường TH Đông Lộc
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ban TTND
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN
GIẢM SÁT VIỆC CẤP PHÁT CHẾ ĐỘ THAI SẢN, AN DƯỠNG 
NĂM 2014
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban chấp hành CĐCS trường Tiểu học Đông Lộc;
Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Ban TTND tháng 11/2014.
Hôm nay, vào hồi 14g 15p ngày 08 tháng 12 năm 2014. Tại VP trường Tiểu học Đông Lộc đã diễn ra cuộc giám sát về việc cấp phát chế độ thai sản, an dưỡng. Thành phần:
I./ Đoàn giám sát:
1./ Ông: Đoàn Ngọc Lâm	Trưởng Ban TTND	Trưởng Ban.
2./ Bà: Cao Thị Thuỳ Linh	Uỷ viên	Thành viên.
3./ Bà: Nguyễn Thị Thu Loan	Uỷ viên	Thư ký.
II./ Đoàn được giám sát
1./ Bà: Vũ Thị Quỳnh	Hiệu trưởng.
2./ Bà: Phạm Thị Thanh Thảo	Kế toán
3./ Bà: Nguyễn Thị Thể	Thủ quỹ
III./ Nội dung giám sát:
1./ Báo cáo của kế toán:
- Thông qua giấy phép nghỉ thai sản của đồng chí: Trần Thị Nguyệt ( sinh con lần II)
- Thông qua giấy ra viện của đồng chí: Trần Thị nguyệt ( sinh con lần II)
2./ Báo cáo của thủ quỹ:
- Báo cáo chi tiết các khoản đã phát cho đồng chí: Trần Thị Nguyệt 
3./ Đoàn giám sát xem xét hồ sơ, kết quả phân công như sau:
- Chế độ thai sản được hưởng của đ/c: Trần Thị Nguyệt: ..đ. (Bằng chữ: .. đồng)
- Chế độ an dưỡng được hưởng của đ/c: Trần Thị Nguyệt: đ
( Bằng chữ: .. đồng)
- Qua xem xét bảng tổng hợp và thăm dò đồng chí Nguyệt khi nhận lãnh chế độ từ đ/c thủ quỹ đều trùng khớp với bảng ký nhận, không có hiện tượng sai xót.
	* Những mặt tồn tại: .....
4./ Kiến nghị của đoàn giám sát:
- Khắc phục những mặt tồn tại, phát huy những mặt ưu điểm.
Biên bản được thông qua trước các thành viên lúc 15g 30p cùng ngày. Mọi người đều nhất trí theo biên bản đã ghi.
Biên bản này được lập thành 03 bản (01 bản nhà trường giữ, 01 bản CĐCS trường TH Đông Lộc giữ và 01 bản lưu ở BTTND).
TM. Đoàn giám sát
Trưởng ban TTND
(Họ tên, chữ ký)
Đơn vị được giám sát
TM. Bộ phận tài vụ
(Họ tên, chữ ký)
Thư ký
(Họ tên, chữ ký)
Đoàn Ngọc Lâm
Phạm Thị Thanh Thảo
Nguyễn Thị Thu Loan
Xác nhận của Chủ tịch CĐCS
(Ký và đóng dấu)

File đính kèm:

  • docbien_ban_giam_sat_viec_cap_phat_che_do_thai_san_an_duong_nam.doc
Biểu Mẫu liên quan