Quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

doc3 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 1836 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
QUY TRÌNH
Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh
1. Trình tự thực hiện:
+ Công dân nộp Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh và bản sao chứng minh nhân dân (kèm theo chứng minh nhân dân để đối chiếu) tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính của UBND huyện, nhận phiếu hẹn và lấy kết quả khi đến hẹn (cán bộ nhận bản sao ký đã đối chiếu với bản gốc).
+ Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Bộ phận tiếp nhận hồ sơ hành chính kiểm tra, nếu hồ sơ hợp lệ thì nhận hồ sơ của công dân, trao phiếu nhận, hẹn trả hồ sơ hành chính và chuyển giao hồ sơ tới Phòng Tài chính Kế hoạch.
+ Phòng Tài chính Kế hoạch thụ lý hồ sơ, trình UBND huyện ký.
- Công dân nhận kết quả tại bộ phận Một cửa huyện.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện;
Bước 1: Cán bộ công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xem xét hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của công dân, tổ chức. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì viết giấy biên nhận đã nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả (xin số điện thoại của công dân, tổ chức).
Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì phải hướng dẫn cụ thể để tổ chức, công dân bổ sung, hoàn chỉnh. Trường hợp yêu cầu của tổ chức, công dân không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn tổ chức, công dân đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết.
Bước 2: Cán bộ công chức tại Bộ phận Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ TTHC đến các phòng chuyên môn để giải quyết. Các phòng chuyên môn nghiên cứu hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, sau đó chuyển về Bộ phận 1 cửa để trả kết quả theo đúng thời gian quy định.
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả lưu trữ kết quả giải quyết, thu phí, lệ phí theo quy định, trả kết quả cho tổ chức, công dân theo đúng thời gian đã hẹn.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ:
- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu) và bản sao hợp lệ chứng minh nhân dân.
- Đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập, kèm theo Giấy chứng nhận đề nghị đăng ký kinh doanh phải có bản sao chứng minh nhân dân của các cá nhân tham gia thành lập hộ kinh doanh hoặc đại diện hộ gia đình và Biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh, Danh sách các thành viên góp vốn thành lập hộ kinh doanh.
- Đối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề, thì kèm theo các giấy tờ quy định trên phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình.
- Đối với những ngành nghề phải có vốn pháp định thì kèm theo các giấy tờ quy định trên phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc (không kể ngày nghỉ theo quy định) trong đó:
- 1/2 ngày bộ phận một cửa tiếp nhận và chuyển phòng Tài chính-KH huyện.
- 02 ngày Phòng TCKH huyện thẩm tra hồ sơ.
- 02 ngày trình UBND huyện ký GCN.
- 1/2 ngày chuyển bộ phận một cửa trả kết quả tổ chức, Công dân.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, hộ gia đình.
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính kế hoạch.
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.
8. Lệ phí: 30.000 đ/lần.
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
- Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (phụ lục I-6 Thông tư 01/2009/TT-BKH ngày 13/01/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư);
- Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm người thành lập).
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
- Cá nhân, hộ gia đình chỉ được đăng ký một kinh doanh trong phạm vi toàn quốc.
- Ngành nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành nghề cấm kinh doanh.
- Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp với quy định tại điều 56 NĐ 43/2010/NĐ-CP.
- Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định.
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
- Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010  của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
- Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của UBND địa phương quy định về lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn.

File đính kèm:

  • docquy_trinh_cap_giay_chung_nhan_dang_ky_kinh_doanh_ho_kinh_doanh_0523.doc