Tài sản cố định mới tăng

doc1 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 999 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Tài sản cố định mới tăng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Mẫu số: 05/QTDA
TÀI SẢN CỐ ĐỊNH MỚI TĂNG 
 Đơn vị: đồng
STT
Tên và ký hiệu tài sản
Đơn vị tính
Số lượng
Giá đơn vị
Tổng nguyên giá
Ngày đưa TSCĐ vào sử dụng
Nguồn vốn đầu tư
Đơn vị tiếp nhận sử dụng
Thực tế
Quy đổi
Thực tế
Quy đổi
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Tổng số
1
2
3
..............., ngày... tháng... năm....
Người lập biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, ghi rõ họ tên)
Chủ đầu tư
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

File đính kèm:

  • doctaisancodinhmoitang.doc