Phiếu chuyển đơn tố cáo

doc1 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 1505 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Phiếu chuyển đơn tố cáo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUẬN: …………….. Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ỦY BAN NHÂN DÂN --------
PHƯỜNG (XÃ) ……
Số: …./….
 ….., ngày … tháng … năm …..
PHIẾU CHUYỂN ĐƠN TỐ CÁO
Kính gởi: ………………………………………………………………………….
Ủy ban nhân dân phường : UBND phường: ............................... quận ……………………………………………....
Xin chuyển đến: ………………………………………………………………………………………………………………....
Đơn tố cáo của: ………………………………………………………………………………………………………...............
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………………………...
Về việc: …………………………………………………………………………………………………………………………...
Đề nghị: …………………………….. giải quyết trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được đơn tố cáo theo đúng Điều 36 Pháp lệnh khiếu nại tố cáo của công dân ban hành ngày 7 tháng 5 năm 1991 của Hội đồng Nhà nước.
Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG
- …. CHỦ TỊCH 
- ….

File đính kèm:

  • docPhieuchuyendontocao.doc
Biểu Mẫu liên quan