Đơn khiếu nại

doc1 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 1610 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Đơn khiếu nại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MẪU SỐ 32
 (ban hành kèm theo Quyết định số 1131/2008/QĐ-TTCP ngày 18 tháng 6 năm 2008 của Tổng thanh tra)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
......., ngày …. tháng …. năm …….
ĐƠN KHIẾU NẠI
Kính gửi: 	 (1)
Họ và tên: …………………………………. (2); Mã số hồ sơ: 	 (3)
Địa chỉ: 	
Khiếu nại 	 (4)
Nội dung khiếu nại	 (5)
(Tài liệu, chứng từ kèm theo – nếu có)
NGƯỜI KHIẾU NẠI
(Ký và ghi rõ họ tên)
(1) Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.
(2) Họ tên của người khiếu nại,
- Nếu là đại diện khiếu nại cho cơ quan, tổ chức thì ghi rõ chức danh, tên cơ quan, tổ chức mà mình đại diện.
- Nếu là người được ủy quyền khiếu nại thì ghi rõ theo ủy quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân nào. 
(3) Nội dung này do cơ quan giải quyết khiếu nại ghi.
(4) Khiếu nại lần đầu (hoặc lần hai) đối với quyết định, hành vi hành chính của ai?
(5) Nội dung khiếu nại
- Ghi tóm tắt sự việc dẫn đến khiếu nại;
- Yêu cầu (đề nghị) của người khiếu nại (nếu có);

File đính kèm:

  • docdonkhieunai.doc
Biểu Mẫu liên quan