Mẫu Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội - Mẫu số 11-LĐTL

docx1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 16/06/2022 | Lượt xem: 136 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Mẫu Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội - Mẫu số 11-LĐTL, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đơn vị: 
Bộ phận: 
Mẫu số 11 - LĐTL
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)
BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI
Tháng... năm ...
STT
Ghi Có Tài khoản
Đối tượng sử dụng 
(Ghi Nợ các Tài khoản)
TK 334 - Phải trả người lao động
TK 338 - Phải trả, phải nộp khác
TK 335 Chi phí phải trả
Tổng cộng
Lương
Các khoản khác
Cộng Có TK 334
Kinh phí công đoàn
Bảo hiểm xã hội
Bảo hiểm y tế
Bảo hiểm thất nghiệp
Bảo hiểm tai nạn lao động
Cộng Có TK 338 (3382, 3383, 3384, 3385, 3388)
A
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
TK 154- Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang (TK 631 - Giá thành sản xuất) 
2
TK 642- Chi phí quản lý kinh doanh
3
TK 242- Chi phí trả trước 
4
TK 335- Chi phí phải trả 
5
TK 241- Xây dựng cơ bản dở dang 
6
TK 334- Phải trả người lao động 
7
TK 338- Phải trả, phải nộp khác
8
Cộng:
 Ngày tháng năm
 Người lập bảng
 (Ký, họ tên)
 Kế toán trưởng
 (Ký, họ tên)

File đính kèm:

  • docxmau_bang_phan_bo_tien_luong_va_bao_hiem_xa_hoi_mau_so_11_ldt.docx