Biểu mẫu Đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản

docx1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 18/06/2022 | Lượt xem: 145 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Biểu mẫu Đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TÊN CƠ QUAN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN Kính gửi: .........................................................
Tên tôi là: ...................................................... Sinh ngày ....................................................................
Chức vụ: ........................................ Vị trí công tác: ...........................................................................
Số CMTND: .................................. Ngày cấp .............................. Nơi cấp ........................................
Địa chỉ hiện tại: ...................................................................................................................................
Vợ tôi vừa sinh con, để đảm bảo cho việc chăm sóc sức khỏe của vợ và con tôi xin phép Ban Giám đốc Công ty cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo Điều 34 của Luật bảo hiểm xã hội 2014 từ ngày...../...../2016 đến ngày...../ /2016.
Tôi xin cam đoan: Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc cho nhân viên có liên quan và sẽ đi làm lại khi hết thời gian nghỉ theo đúng quy định của Công ty.
Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ. Xin chân thành cảm ơn!
..............., ngày.....tháng.	năm 2016
Ý kiến của Giám đốc	Người làm đơn
.................................

File đính kèm:

  • docxbieu_mau_don_xin_nghi_viec_huong_che_do_thai_san.docx
Biểu Mẫu liên quan