Biểu mẫu Bảng tổng hợp đánh giá chỉ tiêu

doc1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 16/06/2022 | Lượt xem: 194 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Biểu mẫu Bảng tổng hợp đánh giá chỉ tiêu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ CHỈ TIÊU
Tháng .../201...	Chức danh:...............................Bộ phận:..................................
Stt
Chỉ tiêu đánh giá
Đơn vị
Mức
Thực tế
% 
Điểm
Diễn giải
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Mức đánh giá:
Stt
Mức điểm
Điểm
1
A < 60 %
1
2
70 % > A >= 60 %
2
3
80 % > A >= 70 %
3
4
90 % > A >= 80 %
4
5
100 % > A >= 90 %
5
Quản lý trực tiếp
Quản lý 
Phòng NS
Giám đốc 

File đính kèm:

  • docbieu_mau_bang_tong_hop_danh_gia_chi_tieu.doc
Biểu Mẫu liên quan