Hướng dẫn ghi vào bản hợp đồng lao động

doc2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 16/06/2022 | Lượt xem: 290 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Hướng dẫn ghi vào bản hợp đồng lao động, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HƯỚNG DẪN GHI VÀO BẢN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
1/ Cách viết vào HĐLĐ:
Cán bộ Hành chính nhân sự đơn vị ghi chi tiết các khoản mục của Hợp đồng lao động (mẫu kèm theo) theo hướng dẫn sau:
- Ghi cụ thể tên Công ty/ Chi nhánh.
– Ghi nghề nghiệp của người lao động như: Kỹ sư xây dựng/ Kiến trúc sư/ Cử nhân Kinh tế, .
– Ghi rõ loại HĐLĐ nào: Hợp đồng lao động thử việc/ Hợp đồng lao động có xác định thời hạn (lần 1)/ Hợp đồng lao động có xác định thời hạn 36 tháng/ Hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Nếu là Hợp đồng lao động có xác định thời hạn (lần 1) thì thời hạn của hợp đồng từ 12 đến 18 tháng và phải ghi rõ thời hạn bắt đầu và thời hạn kết thúc là ngày 30/4 của năm tiếp theo.
– Ghi cụ thể địa chỉ nơi người lao động làm việc.
– Ghi cụ thể chức vụ: Trưởng phòng/ Phó phòng/ Nhân viên/ v.v, .
– Mô tả cụ thể công việc người lao động phải làm hoặc có bản Mô tả công việc kèm theo thì ghi là “thực hiện các công việc ghi trong bản Mô tả công việc kèm theo”.
– Ghi cụ thể số giờ làm việc trong ngày hoặc số giờ làm việc trong tuần, làm việc giờ hành chính hay làm ca, ngày nghỉ trong tuần.
– Ghi phương tiện đi lại làm việc do Công ty đảm nhiệm hoặc do người lao động tự lo.
– Ghi cụ thể mức lương chính sách để làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội và Y tế cho người lao động (đơn vị tính là đồng VN). Mức lương này được ghi căn cứ theo “MỨC LƯƠNG CHÍNH SÁCH” qui định tại Qui chế Lương thưởng Tổng thể của Gami; trường hợp đặc biệt khác với Qui chế phải được Ban Tổng giám đốc Khối/ GG phê duyệt.
– Ghi là “không có”, trừ trường hợp đặc biệt được Ban TGĐ GG phê duyệt.
– Ghi cụ thể quyền lợi Bảo hiểm xã hội mà người lao động được hưởng: 
Hợp đồng thử việc ghi: “Các khoản tiền lương trích nộp Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế theo qui định bao gồm trong mức lương trên”
Hợp đồng có xác định thời hạn (lần 1): “Được hưởng các quyền lợi về Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế theo qui định hiện hành của Nhà nước và Công ty”. Bổ sung cho HĐLĐ này là Phụ lục hợp đồng, phụ lục này là bắt buộc đối với trường hợp Người lao động chưa tham gia Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế ở cơ quan cũ. 
Hợp đồng lao động có xác định thời hạn 36 tháng và Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: “Được hưởng các quyền lợi về Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế theo qui định hiện hành của Nhà nước”
12- Các thỏa thuận khác với người lao động (nếu có) không trái với các điều khoản bắt buộc trên, ví dụ: người lao động không được sử dụng điện thoại vào việc riêng/ những vật dụng người lao động làm hư hỏng trong quá trình sử dụng phải đền bù/ người lao động được hưởng trợ cấp ăn giữa ca/,.
13- Ghi rõ Họ tên của người lao động.
14- Ghi rõ thời hạn báo trước, cụ thể:
	- Hợp đồng lao động thử việc là: 07 ngày.
	- Hợp đồng có xác định thời hạn (lần 1) và hợp đồng có xác định thời hạn 36 tháng là: 30 ngày.
	- Hợp đồng không xác định thời hạn là: 45 ngày.
15- Ghi rõ ngày Hợp đồng lao động bắt đầu có hiệu lực.
16- Ghi rõ địa điểm ký kết HĐLĐ tại Chi nhánh/ Công ty nào và thời gian 02 bên thỏa thuận ký kết.	

File đính kèm:

  • dochuong_dan_ghi_vao_ban_hop_dong_lao_dong.doc
Biểu Mẫu liên quan