Đơn xin cấp giấy phép lao động (Của người lao động)

doc2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 12/06/2022 | Lượt xem: 188 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Đơn xin cấp giấy phép lao động (Của người lao động), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MẪU ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG (CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	 ., ngàythángnăm
	ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG
	(APPLICATION FOR WORK PERMIT)
 Kính gửi:.
1. Họ và tên:...2. Nam, nữ............
 Full name sex....
3. Ngày, tháng, năm sinh:4. Nơi sinh:..
 Date of birthPlace of birth
5. Quốc tịch:..
 Nationlity..
6. Hộ chiếu số:7. Ngày cấp:..
 Number passport..Date.
8. Cơ quan cấp:.
 Issued by
9. Trình độ văn hóa:..
 Education level.
10. Trình độ chuyên môn tay nghề:
 Professional qualification...
11. Sau khi tìm hiểu pháp luật lao động của Việt Nam và hoạt động của doanh nghiệp,
 tổ chức
 Having studed the labour legislation of Viêtnam and operation of the enterprise 
(organnisation)
 ..
Tôi đã ký hợp đồng lao động hoặc dự kiến sẽ sang làm việc với.
I have entered into an employment contract with
...
...
với thời hạn từ.đến ngày
For the duration from
12. Nay làm đơn này đề nghị cấp giấy phép lao động cho tôi để được làm việc
Now I submit this application for a work permit at
..
13. Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật Việt Nam. Nếu vi phạm hoàn toàn
 chịu trách nhiệm.
Xin gửi tới quý cơ quan lời chào trân trọng.
I promise to obey fully the law of Vietnam and will bear all responsibility for any
 violation.
	Người làm đơn
	(Ký tên)
	Signature of Applicant

File đính kèm:

  • docdon_xin_cap_giay_phep_lao_dong_cua_nguoi_lao_dong.doc
Biểu Mẫu liên quan