Đơn mời luật sư bào chữa

doc1 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 1102 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Đơn mời luật sư bào chữa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
ĐƠN MỜI LUẬT SƯ BÀO CHỮA 
Kính gửi: Công ty luật ….
Tôi/ Chúng tôi là…………………………… sinh năm…………
Số CMND hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động…......ngày... tháng... năm ....cấp….., cơ quan cấp……………………
Địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………
Tôi /chúng tôi xin trình bày một việc như sau:
(trình bày ngắn gọn nội dung vụ việc)……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nay, tôi làm đơn này đề nghị Công ty luật Danh Chính cử luật sư (nếu mời đích danh luật sư nào thì ghi tên luật sư đó, nếu không thì để trống) bào chữa cho tôi (hoặc con, vợ, chồng.. tôi) trong giai đoạn …….(ghi rõ yêu cầu mời luật sư trong giai đoạn nào: điều tra, truy tố hay xét xử sơ thẩm, xét xử phúc thẩm).
Trân trọng cảm ơn.
Xác nhận ưng thuận của Công ty luật ..........
...................,ngày......tháng........năm...........
Người làm đơn (ký, ghi rõ họ tên hoặc đóng dấu)

File đính kèm:

  • docDon-moi-luat-su-bao-chua.doc
Biểu Mẫu liên quan