Biên bản họp

docx1 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 1591 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Biên bản họp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BIÊN BẢN HỌP
(V/v : ..................................................... )
Ngày	tháng năm 20
Hôm	nay,	lúc	…………	ngày	………………tại	văn	phòng	Công ty ……………… diễn ra cuộc họp với các nội dung sau:
I/ Thành phần tham dự gồm:
1. Ông......................................................................................................................
2. Bà.........................................................................................................................
3. Ông......................................................................................................................
II/ Nội dung cuộc họp:
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Cuộc họp kết thúc lúc ….. ngày …….
Thư ký cuộc họp
.
Chủ trì cuộc họp
.

File đính kèm:

  • docxBien_Ban_Cuoc_Hop.docx