Cấp giấy phép xây dựng

doc1 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 1426 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Cấp giấy phép xây dựng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND TỈNH TP TRỰC THUỘC TW
(Cơ quan cấp giấy phép 
xây dựng)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
….ngày….tháng…..năm….
CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
Số………./GPXD
Xây dựng mới
Cải tạo sửa chữa
Cấp cho:	
Địa chỉ:	
Được phép xây dựng công trình (loại công trình).
Theo thiết kế có ký hiệu:	
Do:	Thiết lập:	
Gồm các hạng mục sau đây:	
Hồ sơ được lưu trữ tại:	
Trên lô đất:	Diện tích:……………………………m2
Tại (số nhà):	Đường (xã):…………..Phường	
Quận (huyện):	Tỉnh, thành phố:	
Giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất:	
Những điều cần lưu ý:
Chủ đầu tư phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu xâm phạm các quyền lợi hợp pháp của người có liên quan.
Chủ đầu tư phải thực hiện các điều sau đây:
Phải thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành về đầu tư và xây dựng của Nhà nước.
Phải thông báo cho cơ quan cấp phép xây dựng đến kiểm tra khi định vị công trình, xây móng và công trình ngầm (như hầm vệ sinh tự hoại, xử lý nước thải).
Xuất trình giấy phép xây dựng cho chính quyền sở tại trước khi khởi công xây dựng và yết báo phối cảnh công trình, số giấy phép, tên đơn vị thiết kế, đơn vị thi công, ngày hoàn thành tại địa điểm sản xuất công trình;
Khi cần thay đổi thiết kế thì phải báo cáo và chờ quyết định của cơ quan cấp giấy phép xây dựng.
Khi xây dựng xong, chủ đầu tư phải báo cho cơ quan cấp giấy phép lập hồ sơ hoàn công. Giấy phép xây dựng có kèm theo biên bản kiểm tra công trình mới có giá trị đăng ký quyền sử dụng hoặc quyền sở hữu công trình.
Giấy phép này có hiệu lực khởi công xây dựng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày ký, quá thời hạn trên thì phải xin giấy phép gia hạn.
Thời hạn hoàn thành công trình……………tháng, kể từ ngày cấp giấy phép xây dựng.
…….,ngày…..tháng…..năm…….
Nơi nhận : CƠ QUAN CẤP GPXD
Như trên. (Ký tên, đóng dấu)
Sở xây dựng…..
Lưu VT - HS

File đính kèm:

  • doccapgiayphepXD.doc