Đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản mới nhất

docx1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 20/06/2022 | Lượt xem: 125 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Đơn xin nghỉ việc hưởng chế độ thai sản mới nhất, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TÊN CƠ QUAN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------------------------
ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC HƯỞNG CHẾ ĐỘ THAI SẢN
Kính gửi: .
Tên tôi là:.. Sinh ngày
Chức vụ:.. Vị trí công tác:..
Số CMTND:.................. Ngày cấp.................. Nơi cấp.............................................................
Địa chỉ hiện tại:...........................................................................................................................
Hiện nay bản thân tôi đang mang thai gần đến ngày sinh con. Để đảm bảo sứa khỏe, tôi xin phép Ban Giám đốc Công ty cho tôi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của Nhà nước.
Thời gian xin nghỉ từ ngày...../..../20.....đến ngày....../../20..
Khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, tôi sẽ bàn giao công việc lại cho	hiện đang công tác
tại.
Hết thời gian nghỉ thai sản, tôi hứa sẽ trở lại làm việc và chấp hành đúng mọi quy định của công ty. Kính mong Ban Giám đốc xem xét và tạo điều kiện giúp đỡ.
Xin chân thành cảm ơn !
Ý kiến của Giám đốc	Hà Nội, ngày.....tháng.....năm......
Người làm đơn
.....

File đính kèm:

  • docxdon_xin_nghi_viec_huong_che_do_thai_san_moi_nhat.docx
Biểu Mẫu liên quan