Biểu mẫu Đơn bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh

doc1 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 11/06/2022 | Lượt xem: 291 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Biểu mẫu Đơn bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐƠN BẢO LÃNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI NHẬP CẢNH 
I/ Người bảo lãnh 
Họ và tên (chữ in hoa): ....................................................................................
Giới tính:       Nam            Nữ     
Sinh ngày.............tháng...........năm...............4. Quốc tịch: ................................
Giấy chứng minh nhân dân/hộ chiếu/thẻ thường trú số:........................................ 
Nghề nghiệp: ..................................................................................................
Nơi làm việc: ..................................................................................................
Địa chỉ thường trú/tạm trú tại Việt Nam: (2) .......................................................
II/ người nước ngoài được bảo lãnh 
Họ và tên
(chữ in hoa) 
Ngày tháng năm sinh 
Quốc tịch 
Số hộ chiếu 
Nghề nghiệp 
Quan hệ với người bảo lãnh 
Gốc 
Hiện nay 
III/ Đề nghị cục quản lý xuất nhập cảnh 
1-Giải quyết cho những người có tên ở Mục II trên nhập xuất cảnh Việt Nam từ 
ngày ........../........../.........đến ngày ............./................/......... 
Mục đích: .......................................................................................................
Địa chỉ tạm trú ở Việt Nam:...............................................................................
2. Thông báo cho cơ quan đại diện Việt Nam tại nước:...........................để cấp thị thực. 
3.Cho nhận thị thực tại cửa khẩu ..........................................lý do ..................... 
..................................................................................................................... 
Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật
 Xác nhận                             .........ngày...........tháng..........năm........... 
(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ, đóng dấu)             Người bảo lãnh ký và ghi rõ họ tên 
.......................................................................................................................
Ghi chú: 
 (1) Mẫu này dùng cho công dân Việt Nam, người nước ngoài thường trú tại Việt Nam và người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam từ 6 tháng trở lên có nhu cầu mời, bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh thăm . Sau khi kê khai gửi đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh– Bộ Công an. 
 (2) Công dân Việt Nam và người nước ngoài thường trú thì ghi địa chỉ thường trú; người nước ngoài tạm trú thì ghi địa chỉ tạm trú. 
 (3) Nếu người bảo lãnh là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài thường trú thì phải có xác nhận của UBND phường, xã nơi người  đó thường trú. 
   - Nếu người bảo lãnh là người nước ngoài đang tạm trú ở Việt Nam thì phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang làm việc, học tập. 

File đính kèm:

  • docbieu_mau_don_bao_lanh_cho_nguoi_nuoc_ngoai_nhap_canh.doc