Biên bản giảm sát việc cấp phát lương và các khoản phụ cấp khác năm học: 2018 – 2019

doc2 trang | Chia sẻ: khangbt19 | Ngày: 16/06/2022 | Lượt xem: 111 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Biên bản giảm sát việc cấp phát lương và các khoản phụ cấp khác năm học: 2018 – 2019, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CĐCS Trường TH Đông Lộc
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ban TTND
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN
GIẢM SÁT VIỆC CẤP PHÁT LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN PHỤ CẤP KHÁC
NĂM HỌC: 2018 – 2019
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban chấp hành CĐCS trường Tiểu học Đông Lộc;
Căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Ban TTND quý I/2019.
Hôm nay, vào hồi 14g 00p ngày 18 tháng 3 năm 2019. Tại VP trường Tiểu học Đông Lộc đã diễn ra cuộc giám sát về việc cấp phát lương và các khoản phụ cấp khác.
Thành phần:
I./ Đoàn giám sát:
1./ Ông: Nguyễn Thị Huyền	Trưởng Ban TTND	Trưởng Ban.
2./ Bà: Quách Văn Hùng	Uỷ viên	Thành viên.
3./ Bà: Cao Thị Thuỳ Linh	Uỷ viên	Thư ký.
II./ Đoàn được giám sát
1./ Bà : Vũ Thị Quỳnh	Hiệu trưởng.
2./ Bà: Phạm Thị Thanh Thảo	Kế toán
3./ Bà: Nguyễn Thị Thể	Thủ quỹ
III./ Nội dung giám sát:
1./ Báo cáo của kế toán:
- Thông qua dự toán năm 2018
- Thông qua bản quy chế chi tiêu nội bộ.
- Thông qua nguồn kinh phí của đơn vị đã chi trong năm 2015 bao gồm 14 khoản mục ( có bản báo cáo đính kèm)
2./ Báo cáo của thủ quỹ:
- Báo cáo chi tiết các khoản đã chi.
3./ Đoàn giám sát xem xét hồ sơ, kết quả phân công như sau:
- Có bảng lương của các tháng trong năm được niêm yết trên bảng thông tin tại văn phòng trường.
- Qua xem xét bảng lương và thăm dò các đồng chí khi nhận lương, các khoản phụ cấp, ...từ thẻ ATM đều trùng khớp với bảng lương, chưa có hiện tượng sai xót.
	* Những mặt tồn tại: ..
4./ Kiến nghị của đoàn giám sát:
- Phát huy những mặt ưu điểm.
Biên bản được thông qua trước các thành viên lúc 10g 15p cùng ngày. Mọi người đều nhất trí theo biên bản đã ghi.
Biên bản này được lập thành 03 bản (01 bản nhà trường giữ, 01 bản CĐCS trường TH Đông Lộc giữ và 01 bản lưu ở BTTND).
TM. Đoàn giám sát
Trưởng ban TTND
(Họ tên, chữ ký)
Đơn vị được giám sát
TM. Bộ phận tài vụ
(Họ tên, chữ ký)
Thư ký
(Họ tên, chữ ký)
Nguyễn Thị Huyền
Phạm Thị Thanh Thảo
Cao Thị Thuỳ Linh
Xác nhận của Chủ tịch CĐCS
(Ký và đóng dấu)

File đính kèm:

  • docbien_ban_giam_sat_viec_cap_phat_luong_va_cac_khoan_phu_cap_k.doc
Biểu Mẫu liên quan