Thủ tục thi tuyển dụng công chức

doc4 trang | Chia sẻ: bieumau | Ngày: 17/06/2015 | Lượt xem: 1116 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Thủ tục thi tuyển dụng công chức, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thủ tục thi tuyển dụng công chức
1. TÊN THỦ TỤC: Tuyển dụng công chức:
2. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ đến cơ quan thông báo tuyển cán bộ, công chức.
Công chức nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đảm bảo thì công chức tiếp nhận hướng dẫn theo quy định để người đến nộp hồ sơ làm lại.
Khi đầy đủ hồ sơ  cơ quan tuyển cán bộ, công chức tổ chức thi tuyển, làm tờ trình, trình Sở Nội vụ thẩm định. Khi có ý kiến thống nhất của Sở Nội vụ, cơ quan tuyển dụng ra quyết định  tuyển dụng công chức
Thời gian làm việc: theo giờ hành chính.
Bước 3: Nhận Quyết định của cơ quan tuyển dụng trực tiếp tại cơ quan hành chính hoặc nhận theo đường bưu điện.
3. CÁCH THỰC HIỆN: Trực tiếp tại cơ quan tuyển dụng.
4. HỒ SƠ:
1) Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Đơn xin dự tuyển
+ Bản sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định có xác nhận của UBND xã, phường thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang công tác, học tập.
+ Bản sao giấy khai sinh.
+ Có đủ bản sao được công chứng hoặc chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền các văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của ngạch tuyển dụng.
+ Giấy chứng nhận sức khoẻ do cơ quan Y tế có thẩm quyền
2.  Số lượng hồ sơ: 02 bộ
5. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TTHC: 60 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
6. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Cá nhân                                                              
7. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:
1) Các Sở, ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố.
2) Các Sở, ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố.
3.) Sở Nội vụ
8. PHÍ, LỆ PHÍ:
Đối với dự thi tuyển công chức, cơ quan tổ chức thi căn cứ vào số lượng thí sinh đủ điều kiện dự thi để áp dụng theo các mức:
- Dưới 100 thí sinh tham dự, thu: 130.000 (một trăm ba mươi ngàn) đồng/thí sinh/lần dự thi.
- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh tham dự, thu: 100.000 (một trăm ngàn) đồng/thí sinh/lần dự thi.
- Từ 500 đến dưới 1.000 thí sinh tham dự, thu: 70.000 (bảy mươi ngàn) đồng/thí sinh/lần dự thi.
- Từ 1.000 thí sinh tham dự trở lên, thu: 60.000 (sáu mươi ngàn) đồng/thí sinh/lần dự thi.
9. YÊU CẦU VÀ ĐIỀU KIỆN TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC:
a) Đối tượng được đăng ký dự tuyển vào công chức:
- Viên chức đang làm việc ở các đơn vị sự nghiệp của nhà nước;
- Viên chức đang làm công tác quản lý, lãnh đạo từ cấp phòng trở lên trong các doanh nghiệp nhà nước;
- Cán bộ, công chức cấp xã;
- Sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam.
b) Điều kiện và tiêu chuẩn của người được đăng ký dự tuyển vào công chức:
- Là công dân Việt Nam, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam;
- Phẩm chất đạo đức tốt;
- Tuổi đời phải từ đủ 18 tuổi đến 45 tuổi;
- Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng; có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển;
- Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ, công vụ;
- Không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.
- Có thời gian làm việc liên tục tại cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước từ 3 năm (36 tháng) trở lên;
Căn cứu vào tính chất và đặc điểm chuyên môn nghiệp vụ, cơ quan tuyển dụng có thể bổ sung thêm một số điều kiện đối với người dự tuyển.
c) Điều kiện ưu tiên trong thi tuyển công chức:
- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được cộng 30 điểm vào tổng kết quả thi tuyển;
- Con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của ngườ hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, con Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng lao động, người có học vị tiến sĩ về chuyên ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu tuyển dụng được cộng 20 điểm vào tổng kết quả thi tuyển;
- Những người có học vị thạc sĩ đúng chuyên ngành đào tạo phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; những người tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc ở các bậc đào tạo chuyên môn phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ hai năm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ được cộng 10 điểm vào tổng kết quả thi tuyển;
- Cán bộ, công chức cấp xã nếu có thời gian làm việc liên tục tại các cơ quan, tổ chức cấp xã từ 36 tháng trở lên thì được cộng thêm 10 điểm vào tổng kết quả thi tuyển.
d) Ưu tiên trong xét tuyển công chức:
Những người cam kết tình nguyện làm việc từ năm năm trở lên ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo được xét tuyển theo thứ tự ưu tiên sau đây :
- Người dân tộc thiểu số, người cư trú tại nơi tình nguyện làm việc;
- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động;
- Thương binh; Người hưởng chính sách như thương binh;
- Con liệt sĩ;
- Con thương binh, con bệnh binh, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, con anh hùng lực lượng vũ trang, con anh hùng lao động;
- Người có học vị tiến sĩ đúng chuyên ngành đào tạo, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng;
- Người có học vị thạc sĩ đúng chuyên ngành đào tạo, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; người tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc ở các bậc đào tạo chuyên môn, phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ hai năm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.
10. CĂN CỨ PHÁP LÝ:
1. Căn cứ Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước;
2. Căn cứ Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15/01/2007 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10/10/2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước;
3. Thông tư số 07/2007/TT-BNV ngày 4/7/2007 hướng dẫn nghị định số 09/NĐ-CP và Nghị định 117/NĐ-CP về quy định tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính Nhà nước;
4. Thông tư liên tịch số 101/2003/TTLT/BTC-BNV ngày 29/10/2003 quy định chế độ thu và quản lý sử dụng phí dự thi tuyển công chức và thi nâng ngạch cán bộ, công chức;

File đính kèm:

  • docTT-thi-tuyen-cong-chuc.doc
Biểu Mẫu liên quan