Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm

doc2 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 1051 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm như sau:
Thủ tục
Thủ tục cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm
1. Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.
Bước 2: Tổ chức nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả;
- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, hoàn thiện bổ sung.
Bước 3: Tổ chức nhận kết quả theo giấy hẹn của cán bộ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố. 
2. Cách thức thực hiện
- Trực tiếp.
3. Thành phần hồ sơ
- Đơn đề nghị cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm.
- Số lượng hồ sơ: 1 bộ.
4. Thời hạn giải quyết
- 06 ngày làm việc.
5. Đối tượng thực hiện TTHC
- Tổ chức, cá nhân.
6. Cơ quan thực hiện TTHC
 - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, thành phố.
7. Tên mẫu đơn tờ khai
- Đơn xin phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm.
8. Căn cứ pháp lý của TTHC
- Luật Xuất bản ngày 03/12/2004;
- Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Xuất bản;
- Thông tư 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết thi hành một số quy định của Luật Xuất bản ngày 03/12/ 2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản ngày 03/6/2008, Nghị định số 111/2005/NĐ-CP ngày 26/8/2005 và Nghị định số 11/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009;
- Thông tư số 12/2011/TT-BTTTT ngày 27/5/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định của Thông tư 02/2010/TT-BTTTT ngày 11/01/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

File đính kèm:

  • docthutuccapgiaypheptochuctrienlam.doc
Biểu Mẫu liên quan