Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu

doc2 trang | Chia sẻ: bieumau | Ngày: 17/06/2015 | Lượt xem: 1057 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu
a. Trình tự thực hiện:
- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng của người nhập khẩu. 
- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ đăng ký kiểm tra ngay khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng của người nhập khẩu theo mẫu quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN.
 - Khi hồ sơ đầy đủ thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng, cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra theo nội dung quy định tại khoản 2, 3, 4 Điều 7 của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN.
 	- Khi kiểm tra hồ sơ, phát hiện thấy hàng hoá nhập khẩu phải kiểm tra theo nội dung quy định tại khoản 5, 6 Điều 7 của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng, cơ quan kiểm tra ra thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN. Trong Thông báo cần nêu rõ các nội dung cần tiếp tục phải kiểm tra và gửi tới cơ quan Hải quan và người nhập khẩu, đồng thời tiến hành kiểm tra theo nội dung quy định tại khoản 5, 6 Điều 7 của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN.
b. Cách thức thực hiện:
- Theo yêu cầu của người nhập khẩu.
- Khách hàng đến trực tiếp và lập đăng ký kiểm tra.
c. Thành phần, số lượng hồ sơ:
1.Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu
2. Bảnphoto copy các giấy tờ sau:
-Hợpđồng (Contract)
-Danhmục hàng hóa kèm theo (Packing list)
3.Một hoặc các bản sao chứng chỉ chất lượng (có chứng thực)
4. Các tài liệucó liên quan:
-Bảnsao (có xác nhận của người nhập khẩu) vận đơn (Bill of Lading);
-Hóađơn (Invoice);
-Tờkhai hàng hóa nhập khẩu;
-Giấychứng nhận xuất xứ (nếu có) (C/O-Certificate of Origin);
-Ảnhhoặcbản mô tả hàng hóa; mẫu nhãn hàng nhập khẩu đã được gắn dấu hợp quy và nhãnphụnếu nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
d. Thời hạn giải quyết:03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồsơ đăng ký kiểm tra chất lượng.
đ. Đối tượng thực hiện thủ tục hànhchính:Tổ chức, cá nhân nhập khẩu.
e. Cơ quan thực hiện thủ tục hànhchính:
- Cục Quản lý chất lượng hàng hoá.
- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lườngChất lượng các tỉnh, thành phố.
g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:Thông báo kết quảkiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu.
h. Lệ phí:theo quy định của Bộ Tàichính.
i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:Đăngký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu(mẫu kèm theo).
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hànhchính:không.
l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hànhchính:
-LuậtChất lượng sản phẩm, hàng hóa số 05/2007/QH12ngày21/11/2007.
-Nghịđịnh số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008của Chính phủ quy định chitiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hànghóa.
-Thôngtư số 17/2009/TT-BKHCNngày 18/6/2009 của Bộ trưởngBộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn kiểm tranhà nước về chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoahọc và Công nghệ

File đính kèm:

  • dockiemtrachatluonghanghoanhapkhau.doc
Biểu Mẫu liên quan