Quy trình cấp gia hạn giấy phép kinh doanh bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ rượu đối với hộ kinh doanh cá thể

doc4 trang | Chia sẻ: bieumau | Lượt xem: 1546 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Quy trình cấp gia hạn giấy phép kinh doanh bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ rượu đối với hộ kinh doanh cá thể, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
QUY TRÌNH
Cấp gia hạn Giấy phép kinh doanh bán lẻ hoặc đại lý bán lẻ rượu đối với hộ kinh doanh cá thể
 1. Trình tự thực hiện:
- Tổ chức, cá nhân: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ  đến nộp trực tiếp tại Bộ phận một cửa thuộc UBND huyện; nhận phiếu giao nhận và hẹn ngày nhận kết quả.
- Bộ phận một cửa: nhận kiểm tra hồ sơ, viết giấy hẹn, nếu hồ sơ đầy đủ chuyển toàn bộ hồ sơ về phòng Kinh tế huyện.
- Phòng Kinh tế huyện: tiếp nhận, thụ lý giải quyết, sau khi có kết quả phòng Kinh tế chuyển kết quả về Bộ phận một cửa trả kết quả theo phiếu hẹn.
2. Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại Bộ phận một cửa thuộc UBND huyện;
Bước 1:
Cán bộ công chức tại Bộ phận một cửa thuộc UBND huyện xem xét hồ sơ yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của công dân, tổ chức. Nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định thì viết giấy biên nhận đã nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả (xin số điện thoại của công dân, tổ chức).
Bước 2:
Cán bộ công chức tại Bộ phận một cửa thuộc UBND huyện chuyển hồ sơ TTHC đến phòng Kinh tế để giải quyết.
 Phòng Kinh tế có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp giấy phép. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc có sai sót, trong vòng 02 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, phòng Kinh tế có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung và thông báo cho Bộ phận một cửa được biết.
Sau khi có kết quả chuyển về Bộ phận một cửa để trả kết quả theo đúng thời gian quy định.
Bước 3:
Bộ phận một cửa lưu trữ kết quả giải quyết, thu phí, lệ phí theo quy định, trả kết quả cho tổ chức, công dân theo đúng thời gian đã hẹn.
Trường hợp giải quyết hồ sơ không đúng thời gian như đã hẹn thì Bộ phận một cửa có trách nhiệm thông báo cho tổ chức, công dân biết lý do và hẹn lại thời gian trả kết quả.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Đơn đề nghị cấp gia hạn Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm rượu đối với hộ kinh doanh cá thể (theo mẫu);
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận mã số thuế;
- Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ với ít nhất một nhà cung cấp rượu đối với thương nhân bán lẻ;
- Giấy chứng nhận tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm rượu (bản phô tô).
- Tài liệu chứng minh tính hợp pháp về địa chỉ, địa điểm kinh doanh bán lẻ rượu của thương nhân là: Tài liệu chứng minh quyền sử dụng địa điểm kinh doanh; Hợp đồng thuê hoặc mượn sử dụng địa điểm với thời gian tối thiểu là 01 năm.
- Bản gốc GPKD rượu đã hết hạn.
* Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
4. Thời hạn hiệu lực của Giấy phép kinh doanh rượu:
Thời hạn hiệu lực của Giấy phép kinh doanh rượu là: 05 năm kể từ ngày cấp.
Trước thời điểm hết hiệu lực của Giấy phép 30 ngày, thương nhân phải có văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép gửi về cơ quan quản lý Nhà nước về công thương nơi đã cấp Giấy phép cho thương nhân.
5. Thời hạn giải quyết:
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc (không tính ngày nghỉ theo quy định) kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ.
+ 01 ngày cho Bộ phận “ Một cửa” tiếp nhận và bàn giao hồ sơ.
+ 08 ngày Phòng Kinh tế thụ lý hồ sơ.
+ 01 ngày Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức.
- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa hợp lệ, trong vòng 02 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, có văn bản yêu cầu thương nhân hoàn thiện.
6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức;
7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Kinh tế huyện.
8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép
9. Lệ phí:
- Phí thẩm định cấp đổi (gia hạn) GPKD bán lẻ rượu: 300.000 đồng/ giấy
- Lệ phí cấp đổi (gia hạn) GPKD bán lẻ rượu: 50.000 đồng/ giấy
10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm rượu đối với hộ kinh doanh cá thể.
11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Thương mại.
- Nghị định số 40/2008/NĐ-CP ngày 07/4/2008 về sản xuất, kinh doanh rượu.
- Căn cứ Thông tư số 10/2008/TT-BCT ngày 25/7/2008 của Bộ Công thương hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 40/2008/NĐ-CP về sản xuất, kinh doanh rượu;
- Căn cứ Thông tư số 72/TT-LB ngày 08/11/1996 của Liên Bộ Tài chính - Thương mại Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí thẩm định và lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thương mại quy định tại Nghị định số 02/1995/NĐ-CP ngày 05/01/1995 của Chính phủ.

File đính kèm:

  • docquy_trinh_cap_gia_han_giay_phep_kinh_doanh_ban_le_hoac_dai_ly_ban_le_ruou_doi_voi_ho_kinh_doanh_ca_the_2738.doc
Biểu Mẫu liên quan