Quy trình cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản

doc3 trang | Chia sẻ: bieumau | Ngày: 25/08/2015 | Lượt xem: 1535 | Lượt tải: 0Download
Tóm tắt tài liệu Quy trình cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
QUY TRÌNH
Cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản (Do bị mất, bị hỏng, thất lạc, hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên GCN ATTP).
1. Trình tự thực hiện:
- Đối với tổ chức, cá nhân: Chuẩn bị văn bản đề nghị cấp lại GCN (theo mẫu) nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, nhận phiếu giao nhận và hẹn ngày nhận kết quả.
- Đối với cơ quan quản lý: Kiểm tra hồ sơ, thẩm định và trả kết quả theo giấy hẹn.
 2. Cách thức thực hiện:
Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện.
Bước 1: Công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện xem xét văn bản đề nghị cấp lại GCN của tổ chức, cá nhân. Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định thì viết giấy biên nhận đã nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả (xin số điện thoại của công dân, tổ chức).
Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì phải hướng dẫn cụ thể để tổ chức, công dân bổ sung, hoàn chỉnh. Trường hợp yêu cầu của tổ chức, công dân không thuộc phạm vi giải quyết thì hướng dẫn tổ chức, công dân đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết.
Bước 2: Công chức Bộ phận Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ TTHC đến phòng Kinh tế. Công chức Phòng Kinh tế tiếp nhận hồ sơ thẩm tra hồ sơ, xem xét, nếu đủ điều kiện làm thủ tục cấp lại GCN ATTP, trình Lãnh đạo phòng ký Giấy chứng nhận ATTP, chuyển giao kết quả cho công chức Bộ phận “Một cửa” huyện.
Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không đủ điều kiện cấp lại GCN thì trong thời hạn 01ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Kinh tế huyện phải có văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân và nêu rõ lí do.
Bước 3: Bộ phận “Một cửa” huyện lưu trữ kết quả giải quyết, thu phí, lệ phí theo quy định, trả kết quả cho tổ chức, công dân theo đúng thời gian đã hẹn.
 3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
* Thành phần hồ sơ.
- Văn bản đề nghị cấp lại GCN ATTP (theo mẫu).
- Giấy chứng nhận ATTP (đối với trường hợp cơ sở có sự thay đổi, bổ sung thông in trên GCN ATTP).
 * Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Trong đó:
- ½ ngày cho công chức Bộ phận “Một cửa” huyện tiếp nhận hồ sơ và chuyển Phòng Kinh tế huyện;
- 2,5 ngày công chức Phòng Kinh tế huyện thẩm tra hồ sơ đối chiếu hồ sơ lưu. In Giấy chứng nhận ATTP trình Lãnh đạo phòng ký.
- 01 ngày lãnh đạo Phòng Kinh tế huyện ký GCN ATTP.
- ½ ngày công chức Phòng Kinh tế hoàn thiện thủ tục, chuyển kết quả cho công chức Bộ phận “Một cửa” huyện.
- ½  ngày công chức Bộ phận “Một cửa” huyện trả kết quả cho tổ chức, công dân.
 5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.
 6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Kinh tế huyện.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:  Phòng Kinh tế huyện.
 7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận ATTP.
 8. Lệ phí:
- Phí Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm thủy sản: 40.000 đồng/ cơ sở.
- Phí Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm  nông lâm sản: 50.000 đồng/ cơ sở.
 9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Đơn đề nghị cấp lại GCN ATTP.
 Tải về mẫu đơn tại đây
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không
 11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản;
- Thông tư 53/2011/TT-BNNPTNT ngày 02/8/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi bổ sung Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011;
- Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT ngày 03/8/2011 của  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc kiểm tra, chứng nhận chất lượng, ATTP thủy sản;
- Quyết định số 80/2005/QĐ-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm;
- Thông tư số 107/2012/TT-BTC ngày 28/6/2012 của  Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh thủy sản);
- Thông tư 01/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/1/2013 của Bộ NN & PTNT Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011.

File đính kèm:

  • docquy_trinh_cap_lai_giay_chung_nhan_co_so_du_dieu_kien_an_toan_thuc_pham_trong_san_xuat_kinh_doanh_thuc_pham_nong_lam_thuy_san_do_het_han_5387.doc
Biểu Mẫu liên quan